Amido – Uppdaterat aktiespan i anslutning till Q3-rapport

Amido presenterar utvecklingen för det tredje kvartalet och levererar en omsättningstillväxt om 50%.
2020-11-13

Amido som bland annat har tagit fram tjänsten Alliera som digitaliserar och optimerar fastigheters passagesystem, levererade idag sin Q3 rapport.

Omsättningstillväxt

  • Omsättningen fortsätter öka och landade på 5,1 MSEK, en tillväxt med 50% från Q3 2019.
  • Bolaget visade ett positivt EBITDA om än lågt, 0,1 MSEK att jämföra med -0,5 MSEK från Q3 2019.
  • Antalet digitala nycklar ökade med 15% till totalt sett 750,980st.
  • SaaS intäkterna från bolagets huvudtjänst Alliera ökade med 33% och återkommande intäkter stod för 76% av bolagets nettoomsättning.

Alliera

Amido har de senaste kvartalen visat att det finns en underliggande efterfrågan på deras tjänster. Frågan inför detta kvartal var huruvida investeringstakten hos fastighetsbolag skulle bromsa på grund av Covid, detta blev inte fallet utan tillväxten för Amido fortsätter.

Den senaste nyheten kring vaccin gör sannolikt att fastighetsbolagen fortsätter våga investera då en återgång till en normal tillvaro kommer närmare och närmare.

DAX

Utöver Allieras framgång har bolaget även passagesystemet DAX som riktar sig mot transport och logistikföretag både inom privat och offentlig sektor.

Under Q3 har Amido kommit närmare löpande avtal genom:

  • Pilottestet med SOS Alarm i Växjö där ambulanspersonalen kommer in genom de flesta passersystem i staden. Denna tjänst förenklar dels för personal men kan i förlängningen även rädda liv genom att minska risken för att ambulanspersonal inte kommer in genom en port.
  • Ett ramavtal med SJ AB, vilket öppnat för etablering i Norge och Danmark.
  • En ny lansering och ett samarbete med Monitor Larm, som öppnar för att installatörer med flera andra ska kunna erbjuda sina kunder ett säkert passersystem.

Fokus på tillväxt

Amido satsar uppenbart på tillväxt, därför är det svårt att uttala sig om och när lönsamhet kan uppnås. Men det faktum att återkommande intäkter fortsätter växa indikerar att bolagets intäktsbas blir mer och mer stabil.

Utveckling för aktien

Rapportreaktionen ser i skrivande stund ut att vara i neutral med -0.39% för dagen. Redan innan rapporten hade kursen snabbt hittat tillbaks över viktiga EMA50 och kursen befinner sig för tillfället likaså över EMA10 på dagsgrafen.

mer om ämnet