Amido – Förbättrar passagesystem för fastigheter med tjänsterna Alliera och DAX

Amido satsar på digitalisering av fastigheter, och förbättrar passagesystem för såväl hyresgäster som hyresvärdar.
2020-10-23

Amido har tagit fram system för att digitalisera fastigheter. Bolaget har två affärsområden, ett som riktar sig mot att optimera passage i såväl offentlig sektor som för fastighetsbolag och hyresgäster, samt ett system som riktar sig mot transport och sista-milen-leveranser.

Alliera

Systemet som riktar sig mot fastigheter i mer generell utsträckning heter Alliera, och erbjuder kunder att etablera en struktur över passagesystem, som dörrar, digitala nyckelboxar och tvättbokning.

Ofta skiljer sig passagesystemen åt mellan olika fastigheter, där det krävs olika taggar och blippar för alla. Alliera erbjuder möjligheten att länka samtliga system till ett stilrent och användbart gränssnitt, som underlättar för såväl fastighetsägaren som hyresgästerna.

Alliera är användbart för fastighetsbolag som enkelt kan få struktur över interna passagesystem, och erbjuda hyresgästerna en plattform som hanterar samtliga enheter.

Systemet är också tillämpbart och uppskattat inom industri, där Alliera enkelt kan användas för att koppla på och av access för medarbetare. Om någon börjar eller slutar styrs det centralt huruvida taggar ger access till byggnader eller ej.

Inom offentlig sektor är Alliera högst relevant och användbart vid behov av att styra inpassering, konferensrum eller poolbilar.

För Alliera betalar kunden för varje digital nyckel som de använder, och för DAX tar Amido betalt antingen genom en månadsavgift som är tillämpbart för t.ex. SOS Alarm, eller per användning, som passar speditionsbolag bättre.

DAX

DAX är systemet som riktar sig mot transport- och logistikföretag, där leverantörer av e-handelsvaror kan komma in i porten och leverera utanför dörren om kunden inte svarar. Systemet öppnar även möjligheten för SOS alarm att ta sig förbi bommar och kodlås i akutlägen.

I dagsläget satsar Amido väldigt mycket på DAX, då e-handel och sista-milen-leveranser ökar hela tiden. I Juli meddelade bolaget att ett lyckat pilotprojekt genomförts med speditören Airmee, som vid leveranser kan generera digitala nycklar eller portkoder som gäller för den aktuella leveransen.

Smidigare leveranser

I en intervju säger Jonathan Svensson, Head of Logistics Development för Airmee hur enkelt det är att använda Amidos tjänst för passering. Han uttrycker hur det var  smidigt att integrera lösningen med det gränssnitt som buden är vana vid, och hur det förbättrar möjligheten att leverera varor i lägen där det annars kanske hade blivit bomfrakt.

Tillväxt

Användningsområdena för de båda systemen är många och kundnyttan är uppenbar. Amido har tagit fram en tjänst som förenklar tillvaron för hyresvärdar och hyresgäster.

Tjänsterna förbättrar också säkerheten för såväl hyresgäster som fastighetsägare, då systemen ser till att endast rätt personer får access, och att detta kan tidsbegränsas till exempelvis enbart då leverans av e-handlade varor sker.

Med ovan nämnt är det därför ingen förvåning att bolaget visar stark tillväxt, och att detta hållt i sig även under corona pandemin. Bolaget uttrycker i den senaste kvartalsrapporten hur de i stället för att permittera, har kunnat rekrytera och öka omsättningen.

Siffror

I en välkomstintroduktion till Q2 rapporten uttrycker Amidos VD Johnny Berlic, hur Amido har 100,000st fler digitala nycklar i år än förra året, där den totala siffran för antal nycklar uppgår till 728,000st.

I övrigt ökade omsättningen för Q2 till 5,4MSEK i jämförelse med 4,1MSEK från föregående Q2. Bolaget levererade ett resultat före skatt om -1,4MSEK, dock härleder VD Johnny Berlic detta till att man gjort investeringar om 4,5MSEK i nyutveckling och personal.

Enligt senaste rapporten har bolaget en stark kassa om över 15MSEK, vidare är de även nästintill skuldfria, därför finns inga överhängande risker för utspädning i dagsläget.

Amido levererar uppskattade tjänster i en sektor som tycks satsa på optimering och förbättring. Vi har tidigare skrivit om både Plejd och Ecoclime, som båda står för produkter som förbättrar miljö, trivsel och funktionalitet för fastigheter.

Det bådar gott för fortsatta möjligheter till tillväxt för Amido när fler fastigheter satsar på modernisering och ökat säkerhet.

mer om ämnet