Zordix – Spelutvecklare med kontinuerliga förvärv av starka varumärken

Zordix är ett svenskt spelbolag som utvecklar och publicerar egna såväl som andras spel.
2020-09-15

Zordix är ett svenskt spelbolag som utvecklar och publicerar egna såväl som andras spel. Bolaget vill växa både organiskt och förvärvsdrivet. Under 2019 startades den nya förlagsverksamheten Zordix Publishing, därefter köptes Dimfrost Studio AB. 

Detta är en kortfattad aktieanalys av Zordix, baserad på information hämtad från bolagets hemsida samt egna tankar. Artikeln är ingen rekommendation.

Diversifierad spelportfölj

Zordix har sedan sin start i huvudsak varit en spelutvecklare av racingspel. Men genom sin nya inriktning har de även börjat fokusera på fantasyspel och annat. Fördelen med att bredda verksamheten till att börja publicera spel som har skapats av andra är att Zordix diversifierar sin risk samtidigt som de möjliggör stor uppsida om något av spelen skulle få ett rejält genomslag.

Läs även vår analys av Clemondo

Optioner med stor uppsida

Investeringarna är relativt låga medan den potentiella uppsidan blir stor, det är därför viktigt att få hög volym i denna process för att få avkastning på investeringarna.

Tack vare sin långa erfarenhet genom hela värdekedjan från idé till publicering och marknadsföring, är de en attraktiv partner för mindre spelutvecklare. Zordix Publishing signerar löpande nya spel från mindre utvecklare där. Bolaget kommunicerar ut att ca 50% spel ska vara skapade av Zordix och 50% ska vara uppdragsbaserade projekt. Mot nya tillväxtområden

I mars 2020 förvärvades Invictus Games och med detta förvärv blev Zordix en internetionell koncern. Nu har bolaget 3 studios som kan producera spel till konsoler och PC. Invictus Games kommer och också fortsätta jobba vidare inom mobilspel under egna varumärken.

Bäst på förvärv

Ju fler framgångsrika förvärv Zordix radar upp, ju enklare blir det att förvärva nya intressanta aktörer, vidare ökar Zordix också sin attraktionskraft som arbetsgivare ju större de blir.

Zordix har även ingått samarbeten med utländska publicister som står för marknadsföring och distribution av Zordix’s spel, ett exempel är det Brittiska bolaget Green Man Gaming som kommer sampublicera spelen ”Dustoff Z” och ”Ponpu” där Zordix erhåller 85% av de genererade intäkterna. Ett annat exempel är det japanska spelföretaget Hybrid Squad som erhåller utgivningsrättigheterna i Japan och Sydkorea, för detta erhåller Zordix 70% av de genererade intäkterna. 

Stark tillväxt

Under Q2 redovisades konsoliderade siffror efter förvärvet av Invictus Games och Dimfrost Studio. Zordix levererade en dubblad omsättning per aktie och en 12-procentig vinsttillväxt.

Det ska också tilläggas att en viss utspädningseffekt ägde rum efter en nyemession för att stärka balansräkningen, floaten ökade med 9% men trots detta kunde alltså Zordix levera fina siffor.

Fin tillväxt med optioner i portföljen

Zordix växer aggressivt och bevisar genom sina förvärv att de får bra avkastning på investerat kapital. Med den höga frekvensen av nya spel och erhållna intäkter från utländska spelbolag som hjälper till att lansera spel på andra kontinenter har Zordix relativt säkra intäktsströmmar. Vidare får investerare i Zordix löpande optioner i form av nya spel som potentiellt kan slå riktigt stort.