Clemondo – Hygienbolaget som rusat på börsen under coronapandemin

Clemondos aktie har gått upp starkt under coronapandemin, tack vare bolagets förmåga att ställa om produktionen med fokus på handsprit.
2020-09-17

Clemondo är ett hygienbolag som är verksamma under tre affärsområden. Lahega riktar sig mot helhetslösningar för tvätt- och fordonsvård. Liv heter den del som säljer ett brett urval av hygienprodukter till konsumenter. Sist men inte minst är Strovels som riktar sina hygienlösningar mot industri och Outdoor.

Detta är en kortare analys av Clemondo. Artikeln bygger på information hämtad från bolagets hemsida samt egna tankar. Detta är ingen rekommendation. 

Välkänd och omskriven aktie

Clemondo har under Corona-pandemin blivit ett välkänt och omskrivet bolag tack vare deras förmåga att ställa om sin produktion till handsprit i takt med att efterfrågan exploderade, samtidigt var utbudet i Sverige och världen begränsat. Denna framgångsrika omställning från Clemondo ledde till att Q2 blev det starkaste tillväxt-kvartalet sedan bolaget noterades.

Ingen one-trick-pony

Det ska dock poängteras att Clemondo definitivt inte bara är ett handsprits-bolag, som temporärt gynnas av en utpräglad corona-skräck, utan långt mer än så. Efter många år av förluster påbörjades under 2019 ett omstruktureringsarbete med kostnadsnedskärningar och effektiviseringar som ledord.

Turnaround aktie

Bland annat stängdes en olönsam fabrik i Rörvik ned och lagerhållningen flyttades istället över till Helsingborg. Clemondo öppnade 2020 med förbättrad effektivitet och väldigt goda förutsättningar att nå lönsamhet. Corona snabbade på turnaround-processen men den goda trenden för Clemondo fanns redan på plats.

Mer fokus på hälsa och hygien

Samtliga av Clemondos affärssegment gynnas nu av ett allmänt uppvaknande kring att renlighet bör prioriteras på olika fronter. Corona leder till en tillvänjningseffekt hos människor där fler och fler lär sig om fördelar med att prioritera sin hygien.

Enormt värde i att minska smittorisken

Likaså inser företag, stora såväl som små, statliga såväl som privata, värdet av att minska smittorisk hos sina anställda. Alldeles oavsett om det gäller corona eller någon annan sjukdom kommer företag i högre utsräckning köpa in relevanta produkter för att minska sjukdom och smitta.

Miljövänlig renlighet

Parallellt med hälsoaspekten som Clemondo kapitaliserar på, är en kanske ännu större trend den miljövänliga renligheten. Clemondo är som sagt verksamma inom tre fält, varav Liv gynnas alldeles uppenbart av Corona och medvetandet om renlighet som detta för med sig.

Ökade miljökrav

De övriga två, Lahega och Strovels gynnas framförallt av ökade miljökrav från myndigheter om användningen av kemikaliska produkter. Under Q3 lanserar Clemondo genom Lahega en ny vegatabilish fordonvårdsserie under namnet Greenium. Dessa hygienprodukter minskar miljöavtrycket med upp till revolutionernade 95% jämfört med traditionella medel. Vidare har efterfrågan Strovels Outdoor-produkter gynnats av att fler människor är hemma och därmed passar på att genom miljövänlig renlighet tvätta altan och utemöbler.

Utöver Outdorr finns en trend mot ökade hygienkrav inom livsmedelsbutiker som Strovels kan dra nytta av.

Stabil finansiell position

Utöver alla nutida och framtida trender som Clemondo gynnas av så är det också slående vilken positiv finansiell situation de nu befiner sig i. Tack vare två goda kvartal bakom sig har de nu minskat sin nettoskuld med 28.7 mkr från 79.4mkr till 45.8mkr. Detta har stärkt balansräkningen avsevärt och genererat en soliditet om 27.3%. Vidare har de även en outnyttjad kreditfacilitet om 59.9mkr vilket skapar ett avsevärt svängutrymme.

Detta har minskat risken för en eventuell utspädning av aktievärdet. Likaså har de helt plötsligt en kassa att agera med om intressanta förvärvskandidater skulle dyka upp.

Siffror

Om vi går över från balansräkningen och tittar på resultaträkningen så levererade Clemondo under Q2 53% omsättningstillväxt jämför med Q2 2019. Vidare levererade de en vinst per aktie om 0.07 jämfört med föregående års -0.02. Bara under Q1+Q2 har Clemondo levererat 0.1 kr per aktie i vinst. Räknat på dagens notering om 3.2kr leder enbart Q1+Q2 till ett P/E om 32.God position tack vare försäljning av handsprit

Det är uppenbart att den extrema försäljningen av handsprit som delvis skapat de goda siffrorna under Q2 inte kommer fortsätta. Men ledningen kommunicerar ut att Lahegas område kommit tillbaks i takt med att ekonomin öppnas upp igen och detta affärssegment nådde tillväxt under juni månad jämfört med föregående år.

Möjlig multipelexpansion och insiderköp

Om vi gör ett konservativt antagande där Clemondo, i ljuset av nya produktlanseringar, klarar av att leverera förhållandevis låga 0.02kr i vinst under Q3+Q4 skulle de med dagens notering värderas till 3.2/0.14=22.8 i P/E-tal. Här ser vi utrymme för fortsatt aggressiv tillväxt samt multipelexpansion.

Det faktum att ledningen och styrelsen ackumulerade aktier under Maj och Juni stärker utsikterna ytterligare.

Ny order och aktiepris ovanför EMA10

Idag, den 17/9-2020, presenterade Clemondo ytterligare en fin order. Aktiepriset reagerade med gap upp. Nu rör sig kursen än en gång ovanför EMA10 på dagsbasis.

clemondo-dag

PÅ veckobasis ser vi nedan tre stycken tighta veckor med stadigt fallande volym.

clemondo-vecka

mer om ämnet