Volatilitet

Volatilitet beskriver genom en beräkning av historiskt pris, hur stora prisrörelserna har varit i en tillgång, uttryckt i procent.
2019-11-09

Volatilitet beskriver genom en beräkning av historiskt pris, hur stora prisrörelserna har varit i en tillgång, uttryckt i procent. Måttet baseras på de 30 senaste dagarna, och mäter skillnaden mellan högsta och lägsta kurser i förhållandet till medelvärdet för perioden.

Volatilitet

Benoit Mandelbrot skriver i The Variation of Certain Speculative Prices att “volaitility clusters” och uttrycker att “large changes tend to be followed by large changes, of either sign, and small changes tend to be followed by small changes.”och alltså sker koncentrerat.

VIX-index

Vi ser det tydligt om vi slår VIX-index över en tid, där enstaka väldigt höga toppar representerar speciella händelser. Högre nivåer för VIX-index representerar alltså höjd risk, då priser tenderar att svänga väldigt mycket och positioner snabbt kan gå djupt åt fel håll.

VIX-index mäter marknadens förväntningar över volatiliteten de kommande 30 dagarna. VIX-index är alltså framåtblickande, och ger en bild över marknadens förväntningar. S&P, Nasdaq 100 och Dow Jones har VIX-index speglade till sig.

Risk

Många traders uppskattar högre volatilitet i en aktie, då de ser sig lämpade att spela på rörelser och dra nytta av dem. Småhandlare eller index-speglande portföljer uppskattar sällan högre volatilitet, då det brukar innebära stora svängningar som mer ofta än sällan lutar åt fallande priser.