The (Mis)Behaviour of Markets av Benoit B. Mandelbrot

Mandelbrot är inte nådig i sin spydiga kritik mot Effektiva Marknadsteorin, och lyfter flertalet exempel kring hur den är felaktig.
2020-07-03

Mandelbrot Ecoptimist

The (Mis)Behaviour of Markets av Benoit B. Mandelbrot

För den obekantad med klassisk ekonomisk eller finansiell teori, som t.ex. den effektiva marknadshypotesen eller hur optioner prissätts, kan Misbehaviour of markets innehålla alldeles för mycket okända termer, kopplingar mellan dessa i förklarande syfte, samt mycket grafer och förslag på matematiska samband som i princip blir helt otydbara. Upplägget är på ett ungefär detsamma för någon bekantad med ekonomisk teori. Vad som krävs för att fullt ut greppa allt vad Mandelbrot syftar på tycks kräva mer än vad denna ekonomibloggs pålästa redaktion besitter. Men det betyder inte att boken i sig bör förkastas. Icke! Här finns mycket smått och gott, samt en möjlighet att läsa den om, och om, och om. 

En på miljarden att börsen skulle krascha 2008?

På baksidan lyder (illa översatt): Sannolikheten för att marknaden skulle krascha i September 2008 var en på miljarden – ändå skedde det. För många finansiella modeller fokuserar på “typiskt” marknadsbeteende som baseras på “close enough” antaganden. I denna nya upplaga, uppmanar Mandelbrot och Hudson till ett slut på det tunnelseende som bankmän och regleringsnissar uppvisade – vars övertro på sina ekonomiska modeller och uppfattning om finansiella marknader än en gång ledde till katastrof. 

Den effektiva marknaden?

Och så fortlöper boken, med ett stadigt fokus på att bryta ned vedertagna sanningar. Bland annat hugger Mandelbrot friskt på sin forna student Eugene Fama, som tog fram The Efficient Market Hypothesis. Mandelbrot är heller inte nådig mot freakshow-patrullen som tilldelades nobelpriset för sin förmåga att prissätta optioner, för att sedan med klassisk övermod tro sig kunna slå marknaderna rakt ut. Istället behövde Long Term Capital Management, med Scholes och Merton vid rodret, bailas ut. Allt för att det de var så stensäkra på stämde, faktiskt inte stämde. 

Fractal Geometry och volatilitet

Istället hänvisar Mandelbrot till matematiska modeller inom fractal geometry, som menar att det finns uppenbara sammanhang i vissa naturlagar mot hur marknaden rör sig. Att säga mer än så vore att ta vatten över huvudet. Vad som dock är nämnvärt är hur Mandelbrot genom dessa matematiska modeller samt djupgående forskning har fått fram sammanhang kring hur volatilitet klustras. Alltså att volatilitet kommer stötvis och sedan slätas ut. 

Koncentrerad volatilitet

Några spännande exempel på ovan är t.ex. hur dollarn minskade i pris mot japanska yenen mellan 1986 till 2003 med nästan 46%, och att detta skedde i mångt och mycket under några enskilda dagar. Av 4695 handelsdagar, bidrog 10st av dessa till mer än 50% av den totala prisrörelsen. Det finns givetvis en uppsjö liknande exempel, men det visar på att den mer aggressiva volatiliteten är högst koncentrerad. Detta blir ett uppenbart argument för rådgivare som vill uppmana sina investerare att simpelt buy and hold (hope). 

Vi tackar FED för maten

Men fenomenet har som motsatt effekt att prisfall kommer plötsligt. Och det blir uppenbart för vem som än slår ut en graf över de senaste 25 årens prisrörelser på valfritt storbolagsindex. Allra helst något inom IT, i Sverige eller USA. För då blir det uppenbart att långa, fina, utdragna uppåttrender, raseras med kraft och hastighet så att väldigt få rimligtvis kan ha hunnit reagera. Mandelbrot skrev sin bok långt innan Corona, men tanken kring att volatilitet klustras kan knappast förkastas när vi ser över prisfallet i mars. Praise our lord and savior – The Federal Reserve. 

Rekommenderad läsning

Om än en komplex bok som kräver mycket anteckningar och närhet till Google eller ett större uppslagsverk, samt en viss ekonomisk historisk bevandring, så är den i högsta grad läsvärd. Allra helst i ett läge då man vill berika sig om ekonomiska teoriers framväxt och utdateringar. Det är även helt rätt i tiden att gräva djupare i marknaders beteenden, och sätta sig på axlarna av någon som verkligt gjort jobbet. Stark rekommendation för Mandelbrot! 

 

mer om ämnet