Uppdatering – Deutsche Bank med uppsvingspotential i sargad banksektor

Uppföljning Deutsche Bank I förra veckan lade vi fram ett case för Deutsche Bank, där vi ihärdigt argumenterade för hur ett antal olika faktorer skulle driva upp kursen.
2020-02-11

Uppföljning Deutsche Bank

I förra veckan lade vi fram ett case för Deutsche Bank, där vi ihärdigt argumenterade för hur ett antal olika faktorer skulle driva upp kursen. Vår bedömning här, blir att man lätt kan övertala sig själv till onödig försiktighet, genom att stirra sig blir på en otäck balansräkning. Där finns nämligen så pass mycket skräp att man snabbt vänder på klacken.

Breakout

Det faktum att bolaget gör en breakout trots alla säljråd från analytiker och all oro som cirkulerat kring bolaget, sänder en tydlig signal om att allt negativt redan var inprisat. Deutsche Bank ingår i en sektor som under senaste året tagit mycket stryk på flera håll inom Europa, vilket lett till det låga priset. Svenska banker, såväl som Danske Bank, har alla haltat. Och även om spännande lägen uppstår i slutet av tunneln, bör påpekas att de i Ecoptimists mening rättfärdigat förkastats.

Bankaktier 2020

Ett marknadssentiment som tycks spy galla över en sektor, har en tendens att öppna för spännande inköpslägen när alla tidigare tankar och åsikter plötsligt är puts väck. Och även om det kan dröja tills institutionella investerare älskar banksektorn igen, finns det ibland pengar att tjäna i den initiala fasen av en omvärdering. En annan sargad sektor är gambling – som idag omnämndes i Dagens Industri, där flera bolag nämns som potentiella omsvängscase. Bland annat Leo Vegas och Net Gaming. Vi skrev en trendspaning om sektorn för några veckor sedan, den får ni gärna läsa.

Turnaround

Caset var aldrig att Deutsche Bank är ett fantastiskt bolag med en enorm vinsttillväxt som lurar runt hörnet. Istället argumenterar vi för att Deutsche Bank är mindre dåligt än vad marknaden prissatt det till. En liknelse kan göras till Outokumpu, som idag prissätts långt högre än för bara några veckor sedan. Där tycks mycket ha pressat ned aktien, till viss del oförtjänt.

Stökig balansräkning

Den som vill gräva för att förstå den fundamentala anledningen till aktiens breakout, löper risk att förlora sig i en stökig balansräkning, som av allt att döma redan pressat kursen lägre än vad den förtjänade. Det handlar snarare om makroekonomiska lättnader och bolagets egna kommunikation om sparåtgärder, varsel och effektiviseringar. Vidare bör man även ta fasta på det faktum att bolaget nyligen tillsatte en ny VD.

Krävs lite när aktien är lågt prissatt

När en aktie trycks ned tillräckligt hårt kan sådana aspekter räcka för att lyfta kursen. Deutsche Bank tjänar därför som ett bra exempel hur man kan bedöma om vad som sannolikt redan är prissatt eller inte. Genom att följa kursen och istället letar efter nya triggers och bekräftelse genom priset, kan man sedan hitta rimliga inköpslägen. 

Tekniska inköpslägen

För de som fortfarande hävdar att Deutsche är mindre dåligt än marknaden prissätter bolaget till, så har vi lite tekniska observationer att titta på. Mer spännande läsning om teknisk analys finns här. Graf hämtad från TradingView

DB ecoptimist

Ecoptimist visade i vår första artikel om DB en månadsgraf, hur 30 månaders glidande medelvärde utgjorde ett motstånd under 2017. Den senaste uppgången har för nu stannat vid precis denna nivå. Därför kan kursen antingen lägga sig precis under, eller precis över, på lägre volatilitet och volym. Sker detta, kan det utgöra en bra entry-nivå för de som missat den redan innestående uppgången. 

Ovan bör givetvis betraktas som Ecoptimists alldeles egna tankar och iakttagelser, vi uppmanar i vanlig ordning till verifiering av fakta och allmän försiktighet.