Nyheter – Deutsche Bank och Electromed

Denna hatade bank inom investerarkollektivet har gått ned ca 90% sedan 07.
2020-02-03

Denna hatade bank inom investerarkollektivet har gått ned ca 90% sedan 07. Varje gång marknaden får en sättning blir det tal om att Deutsche Bank ska gå i konkurs och att hela världsekonomin står och faller med Deutsche’s osunda balansräkning.

Det kan bli fallet, men ser över anledningarna till varför detta åtminstone inte bör inträffa 2020. Deutsche är prissatta för en väldigt diger framtid. Men den senaste tiden har en rad olika faktorer dykt upp som talar till Deutsche Bank’s fördel.


Kapitalkraven

Till att börja med har man från Europeiskt håll valt att sänka kapitalkraven för Deutsche, detta ger andrum åt en ansträngd balansräkning. Vidare talar en hel del för att ECB så småningom kommer följa det Svenska exemplet och höja räntan upp mot nollsträcket, detta ökar bankernas räntenetto.

Utöver det höjs nu fler och fler röster i Europa för att kicka igång statliga stimulanser, vilket rimligtvis över tiden drar upp inflationen och därmed även räntor. Detta skulle återigen höja bankernas räntenetto i Europa.

Konken

Så varför är just Deutsche Bank den mest intressanta banken? Till att börja med får den nog betraktas som den mest hatade, i konkurrens med Monte dei Paschi i Italien. Om en bank är prissatt för att mer eller mindre gå i konkurs men plötsligt lyckas vända en trend, finns det bra utrymme för prisstegring.

Dessutom gillar vi det faktum att aktien ser ut att göra en till närmaste subtil breakout från sin range, detta tolkar vi som ett tecken på att allt skräp inom banken redan är prissatt av marknaden. Sist men inte minst tolkades den senaste rapporten väl med hög volym på ett genuint försök till breakout.

Ledningen

Deutsche med sin nya VD Christian Sewing har hittills förmedlat budskapet om en förvandling av banken med fokus på lönsamhet. Detta verkar uppenbarligen vara helt i linje med det marknaden vill höra. Sett till bankens värdering i förhållande till sina konkurrenter tror vi marknaden lämnar ett visst svängutrymme åt Deutsche.

Just nu går hela börsen ned vilket, när börsnedgången är klar, kan generera ett bra köpläge i denna bank. Vi ska däremot vara tydliga med att detta är ett trade där vi ser bra risk to reward. Vi bedömer att banken, givet de ovan nämnda faktorerna, är mindre dålig än vad analytiker och tyckare bedömer idag. Vi ser därför detta mer som “mean reversion” trade där en kurs omkring 15 euro vid slutet av året inte är osannolikt.

Tekniskt

Vi publicerar uppdateringar under de kommande veckorna, för att hålla koll på hur kursen utvecklar sig och om det blir aktuellt att ta en position.

Nedan grafer hämtade från TradingView

DB ecoptimist

Här ser vi på dagsgrafen hur kursen tar försöker ta sig över motstånd från början av 2019 på hög volym. Vi ser ett läge där kursen pausar lite sidledes/nedåt för att sedan ta sig igenom hela motståndet.

DB Ecoptimist 2

Här ser vi på veckografen hur ema 10 glider igenom ema 30 precis vilket den inte gjort sedan 2017. Detta i sig är inte nödvändigtvis en direkt köpsignal men det sänder definitivt en signal om att ett äkta trendskifte kan vara förestående. Vi vill se en konsolidering alternativt en veckostängning över motståndet för att börja ta en position men vi kommer följa detta noggrant. 

DB graf 3 ecoptimist

Här på månadsgrafen ser vi hur kursen har tagit sig igenom EMA 10, vilket senast skedde 2017. Vidare ser vi hur EMA 30 utgjorde ett kraftfullt motstånd under 2017. Vi är av uppfattningen att om/när Deutsche tagit sig igenom sitt horisontella motstånd som syns tydligare på dags & veckografen, kommer kursen så småningom ta sig igenom EMA-30 under 2020. Detta härleder vi från de resonemang vi tidigare angav.

Electromed

Electromed är ett Amerikanskt bolag som tillverkar luftrenande produkter vilka hjälper mot olika former av andningssvårigheter. Exempelvis har bolaget en väst som hjälper människor som lider av bronkit. Produkterna gör att individer med dessa typer av problem i mindre utsträckning tvingas tillbringa sin tillvaro på ett sjukhus och i högre utsträckning kan tillbringa sin tid ute i det fria.

Utveckling

Bolaget har de senaste 2 kvartalen levererat 7% + 13% omsättningstillväxt. Vidare har bolaget levererat 30% och 500% vinsttillväxt de senaste 2 kvartalen. Det senaste kvartalet har även historiskt varit det säsongsmässigt svagaste vilket är intressant.

Vi ser en låg float med 8.45 miljoner aktier där insider ägandet är 19%. Det har även skett insiderköp under juli månad och november 2019. Bolaget har en stark kassa och väldigt magra skulder vilket alltid är en bonus.

Tekniskt

Tekniskt ser det potentiellt väldigt intressant ut och vi tror att den nuvarande nedgången på hela börsen kan skapa ett intressant köpläge i denna aktie. För tydlighetens skull köper vi alltså inte nu utan gräver lite djupare först, samtidigt som vi väntar på att kursen lägger sig på mer intressanta nivåer.  

Vi gillar hittills det vi ser och kommer därför följa upp denna artikel med en djupare analys av bolaget. 

Electromed Ecoptimist

Här ser vi på dagsgrafen hur bolaget under november ,potentiellt som en följd av insiderköpen, gapade upp. Senare såg vi hur kursen fyllde gapet och hittade stöd omkring EMA 50. Nu befinner sig kursen i en konsolideringsfas och detta kan potentiellt skapa ett bra risk/reward läge för ett köp. 

Electromed 2 Ecoptimist

På veckografen ser vi samma sak men lite mer utzoomat. Vi ser en hälsosam konsolidering efter en snabb uppgång där det kan uppstå ett bra köpläge inom några veckor.