Dignitana – Medtechbolag med ett effektivt skalpkylningssystem

Dignitana är ett medicinteknikbolag som utvecklar, producerar och marknadsför sitt egna patenterade skalpkylningssystem, DigniCap® Scalp Cooling System.
2020-12-01

Dignitana är ett medicinteknikbolag som utvecklar, producerar och marknadsför sitt egna patenterade skalpkylningssystem, DigniCap® Scalp Cooling System. Skalpkylningens syfte är att eliminera håravfall för cancerpatienter. Under 2015 fick bolaget ett FDA godkännande och under 2019 erhöll Dignitana CE-märkning och godkännande för försäljning inom EU. Samma år nåddes ett nytt FDA godkännande för bolagets senaste, uppgraderade DigniCap Delta system.

Bolagets största andel av försäljningen kommer från USA men Dignitana finns även på en rad andra marknader. Intäkter genereras genom direktförsäljning av system, betalning per behandling, försäljning av huvor och kit till patienterna, leasade maskiner, serviceavtal och andra intäkter.

Kort om skalpkylning
Skalpkylning som koncept för att minska håravfall vid cytostatikabehandling (kemoterapi), har funnits under flera decennier. I skalpen finns det små blodkärl som förser celler i hårsäcken med näring och syre. Under en cytostatikabehandling transporteras ofrånkomligen cytostatika till hårsäcken genom blodkärlen, detta resulterar ofta i håravfall.

Under 70-talet upptäcktes det att nedkylning av skalpen i samband med kemoterapi minskar risken för håravfall. När skalpen kyls ned dras blodkärlen ihop, därmed kan mindre blod och cytostatikaläkemedel passera genom blodkärlen och således kan håravfallet reduceras. Denna upptäckt resulterade i att påsar fyllda med is, placerades på patientens huvud, av förklarliga skäl har tekniken bakom skalpkylning väsentligen förbättrats sedan dess.

Dignitanas system
Dignitana har utvecklat ett datoriserat skalpkylningssystem, DigniCap® Scalp Cooling System. Systemet består av en tätsittande silikonmössa som via slangar kopplas till en central kyl och styrenhet.  Silikonmössan möjliggör för cirkulerande kylvätska att komma i nära kontakt med skalpen, och därmed minimera håravfall under en behandling. Vidare innehar systemet sensorer som reglerar kylan så att den inte faller under 0 °C och ger patienten köldskador.

Nya förbättringar
De senaste åren har Dignitana levererat en rad förbättringar i sitt system som dels förbättrar upplevelsen för patienten, dels minskar tid och ansträngning för sjukvårdspersonalen men också möjliggör för bolaget att tjäna mer pengar genom en ny tillämpbar affärsmodell.

Ett nytt, mer intuitivt gränssnitt, samt en mindre och mer mobil enhet innebär en 80-procentig minskning av tidsåtgången för sjukvårdspersonal vid behandling. Därutöver tillkommer nu patientindividuella mössor med förbättrad passform som reducerar risken för håravfall ytterligare. Dessa uppgraderingar har ökat intresset för systemet.

Ny tillämpbar affärsmodell tack vare de nya uppgraderingarna
I USA, som är Dignitanas största marknad, leasar bolaget ut sina maskiner och tar betalt per behandlad patient. Tack vare systemets konkurrenskraft har utnyttjandegraden ökat successivt och resulterat i tillväxt på den Amerikanska marknaden. Med de nya patientindividuella mössorna sker nu även merförsäljning genom en mössa per patient.

Men försäljningen kräver initiala installations och uppgraderingskostnader vilket påverkade bruttomarginalen negativt under 2019. Det fanns även ett behov av att skriva ned de tidigare utvecklingskostnaderna vilket påverkade rörelseresultatet. Detta innebär dock att kostnaderna normaliseras efterhand samtidigt som de återkommande intäkterna stiger vilket öppnar för en operativ hävstångsmodell.

2020
Under 2020 kom Corona och många vårdinrättningar beslöt om en begränsad tillgång till de onkologiska kliniker som använder Dignicap utrustningen, detta för att minska smittspridningen.

Trots dessa utmaningar har Dignicap presterat förvånansvärt bra, i ett inledande skede av virusspridningen upprättades ett digitalt utbildningsprogram för att upprätthålla kontakten med bolagets partneranläggningar.

I Maj slöts ett masterkontrakt med American Oncology Network, ett nätverk av onkologimottagningar med 45 kliniker, redan under Q3 kunde Dignitana meddela att avtal slutits med 8 av dessa 45.

En annan utmärkande faktor är hur de genomsnittliga dagliga behandlingsintäkterna (ADTR) visat en tillväxt under Q1, Q2 och Q3 i USA. På samma tema visade bolaget upp en en 21-procentig omsättningstillväxt under Q3.

Bolaget offentliggjorde även ett samarbete med ION solutions, USA:s största service- och inköpsorganisationen för läkare specialiserade på stöd till lokala onkologimottagningar.

Breddad försäljning
Även om USA är bolagets viktigaste marknad är det långt ifrån den enda. Dignicap finns redan på en rad andra marknader men vill etablera sig på ännu fler. Sedan bolaget fick sin CE-märkning i Europa har de vunnit avtal i Storbritannien och som en respons på det ökade intresset från regionen har de även anställt en ny chef för Europa. Utanför Europa har bolaget gjort nya installationer av delta-enheter i bland annat Australien, Israel, Peru och Bahrain.

Nytt beslut
Den kanske mest intressanta nyheten som kommit i närtid var att det Amerikanska läkaresällskapet (American Medical Association, AMA) ska utfärda en så kallad CPT-kod för skalpkylning som gäller från den 1 juli 2021. I praktiken innebär detta en öppning för kliniker att ansöka om ersättning från sina patienters försäkringsbolag och över tiden därmed tillgängliggöra skalpkylning för alla patienter i USA. Det här beslutet kan dels öka utnyttjandegraden av systemen hos befintliga kliniker men också minska tröskeln för att komma in på nya.

Bolaget har inte levererat någon tillväxt per aktie de senaste åren men det finns ganska goda förklaringar till detta. Ett stort arbete har lagts ned på att omstrukturera strategi och att uppgradering av erbjudandet, sedan har Dignitana drabbats negativt av pandemin.

Nu går bolaget dock in i 2021 med ett eftertraktat skalpkylningssystem, en förbättrad affärsmodell, nya avtal på fler marknader och förbättrade förutsättningar genom CPT-koden. Kanske är detta förklaringen till att Adma Förvaltning ökat sitt innehav med drygt 1 miljon aktier sedan augusti och numera äger 27,7% av Dignitana. Vi gillar även det faktum att Vdn sitter med ett tungt aktieinnehav, ca 4.2 miljoner aktier.

mer om ämnet