Tillväxtbolaget Zinzino expanderar på ny marknad

Zinzino är verksamma inom hälsovård, bolaget marknadsför och säljer produkter som berör en stor del områden såsom hudvård, immunsystem och viktnedsättning.
2021-06-03

Zinzino är verksamma inom hälsovård, bolaget marknadsför och säljer produkter som berör en stor del områden såsom hudvård, immunsystem och viktnedsättning. Bolaget har expanderat och vuxit, på flera nya marknader under 2020 och 2021. Den 3 juni meddelar Zinzino att det lanserar sina produkter i Malaysia. Vi skrev en aktiespaning om Zinzino den 5 december 2019 och bolaget är upp 250 % sedan dess.

Lönsam tillväxt

Zinzinos lansering ligger i linje med bolagets tillväxtstrategi. Generellt sett har bolaget en hög tillväxttakt på nya marknader och Zinzino har förberett sig flera år inför sin lansering på den malaysiska marknaden. Bolaget kommenterar att en viktig del i affärsstrategin är att upprätthålla en lönsam tillväxt.

Stark tillväxt

Zinzino överträffade sitt försäljningsmål under 2020 och uppvisade en hög tillväxttakt, även EBITA resulterade i en stark utveckling. Bolaget redovisade nästan en 50-procentig ökning i försäljning under 2020, jämfört med 2019. Bolagets tillväxt har även fortsatt under 2021.

VD kommenterar

Dag Bergheim Pettersen – “Stark tillväxt ger stordriftsfördelar och ökad lönsamhet. Lanseringen är ett logiskt nästa steg som skapar stora förväntningar på fortsatt god vinst framöver. Malaysia är en mycket intressant marknad med stor entreprenörsanda och är en av Sydostasiens mest levande ekonomier. Det innebär hög tillväxtpotential för Zinzino”

När bolaget har lanserat i Malaysia kommer Zinzino ha närvaro på 98 marknader men kommer trots detta behålla sitt fokus på global expansion. Malaysia rankas som en av de mest intressanta marknaderna för direktförsäljningsföretag, vilket gör Malaysia till en strategisk lansering för Zinzino.

En uppdaterad aktiespaning om Zinzino finns också från 2020.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.