Tekniskt Span – Möjlig vändning för dollarn?

Dollarn har trendat ned sedan Corona-kraschen.
2021-01-29

Dollarn har trendat ned sedan Corona-kraschen. Detta beror sannolikt på att FED agerade (om möjligt) ännu mer kraftfullt än andra centralbanker i världen. Enligt Sentimenttraders data är pessimismen stor kring dollarn, denna pessimism i kombination med en avtagande momentum i nedåttrenden kan skapa ett scenario där dollarn visar sig gå starkare än många förväntar sig. Trendbrott uppstår ofta när de allra flesta är positionerade för fortsatt trend i samma riktning.

Om vi förenklat spånar kring vad som skulle kunna tänkas ligga bakom ett framtida trendbrott i nedgången så kan vi se ett läge där den amerikanska ekonomin presterar bättre än många andra efter vinsten för Biden i valet där de Amerikanska fiskala stimulanserna både är större och väntas komma ut snabbare i ekonomin än exempelvis Europas. Skulle detta ske kan det möjligen driva upp amerikanska räntor och därmed åter attrahera kapital.

Här ser vi i en veckograf hur dollarindex (DXY) visat avtagande momentum i sin nedåttrend (divergens mellan priset som gått ned medan RSI gått upp). Precis samma mönster visades upp under 2017 och början av 2018 innan Dollarn vände upp. Men precis som texten i bilden anger befinner sig priset fortfarande under EMA10 vilket gör att divergensen än så länge endast är en observation och ingen köpsignal.

På dagsgrafen ser vi divergens även i ett tidsperspektiv som började i december och pågick framtill början av januari. Priset har nu testat EMA50 underifrån ett antal gånger i närtid.
Får vi se en breakout från EMA50 på dagsgrafen/EMA10 på veckografen vore det något som skulle indikera fortsatt styrka i det korta perspektivet.

Vad som är intressant är att Dollarn inte behöver gå upp särskilt mycket för att sannolikt ställa till det för många tillgångsslag som i dagsläget befinner sig i uppåttrender – i princip alla råvaror – detta skulle med andra ord få implikationer för många marknader utöver Dollarn. Vi säger ingenstans att en eventuell breakout skulle leda till en lika stark uppåttrend som den som följde efter RSI divergensen 2017/2018, endast att en breakout troligen skulle påverka många tillgångsslag i det korta perspektivet.

Pessimistiskt sentiment i kombination med RSI-divergenser kan leda till en breakout upp, alla som investerar i råvarubolag borde följa detta noggrant de kommande veckorna.

mer om ämnet