Teknisk Spaning – Guard Therapeutics

Guard Therapeutics är en aktie som enligt vår mening har visat upp intressanta rörelser ett ganska bra tag, men i synnerhet sedan inledningen av 2020.
2021-03-02

Guard Therapeutics är en aktie som enligt vår mening har visat upp intressanta rörelser ett ganska bra tag, men i synnerhet sedan inledningen av 2020.

Vi presenterar nedan våra tankar över vad vi ser:

Här ser vi en veckograf av aktien. Från vänster till höger ser vi ett antal pilar som visar hur priset ganska exakt har respekterat EMA50 underifrån (den blå linjen). Aktien har vid ett antal tillfällen klättrat upp till den nivån för att sedan säljas av aggressivt. Precis som den stora pilen visar så bröts denna nivå i mitten av 2020, för första gången sedan 2015, detta skedde dessutom på hög volym. Därefter följde en nedgång som pågick framtill slutet av 2020. Efter detta lyfte aktien, återigen på hög volym. Nu testar kursen EMA50 och EMA10 ovanifrån (istället för underifrån), vilket är en stor förändring i aktiens beteende de senaste åren.

Utöver det som redan skrivits så ser vi ganska tydligt genom volymstaplarna hur stora uppgångar präglats av högre volym medan försäljning skett på lägre volym. Nu i närtid ser vi hur de senaste veckorna har handlats på lägre och lägre volym, vilket pilen ovanför den nedåtlutande trendlinjen illustrerar. Detta mönster som pågått över flera år, men som blir extra tydligt nu i närtid, kan vara ett tecken på att större aktörer ackumulerar aktier medan säljarna börjar ta slut.

Sist men inte minst ser vi en inverterad Head-and-Shoulders vilket S+H+S visar. Detta är ett subjektivt mönster, där olika personer kan se olika saker, vi fäster därför ingen större vikt vid denna. Men det ska ändå sägas att detta mönster emellanåt uppstår när aktier genomgår en långsiktig bottningsprocess.

Detta är inte en rekommendation om att köpa aktien imorgon, den visar däremot, enligt vår mening, upp sin mest intressanta rörelse på länge. Vi håller noggrann koll på denna för en eventuell breakout upp.