Svenska bioteknikbolaget inleder samarbete med amerikanskt företag

Bioteknikbolaget Genovis, vars verksamhet är inom utveckling av nanoteknik och nanopartiklar, meddelade idag om ett samarbete med företaget Waters Corporation (NYSE:WAT).
2021-04-13

Bioteknikbolaget Genovis, vars verksamhet är inom utveckling av nanoteknik och nanopartiklar, meddelade idag om ett samarbete med företaget Waters Corporation (NYSE:WAT). Genovis och Waters ska arbeta tillsammans och utveckla effektiva metoder för att analysera biologiska läkemedel.

Bolagen kommer, utifrån Waters produkter BioAccord™, LC-MS system, Andrew+ pipetterings-robot och Genovis SmartEnzymes™, utveckla och marknadsföra analysmetoder för att karaktärisera biologiska läkemedel. Bolagen vill nå en utveckling av automatiska arbetsflöden. Detta för att effektivisera analysen av kvalitetsattribut av monoklonala antikroppar och andra proteinbaserade läkemedel för processutveckling, formulering, stabilitetsstudier och kvalitetskontroll.

Genovis VD

Genovis VD, Fredrik Olsson, kommenterar att BioAccord™ LC-MS system och Andrew+ plattformen från Waters linjerar perfekt med Genovis strategier och visioner att göra analytiska arbetsflöden för biopharmaindustrin enklare, robustare och automatiska. Samarbetet med Waters kommer att leda till enzymatiska arbetsflöden som kommer att hjälpa våra kunder att snabbare utveckla nya och säkra läkemedel till behövande patienter.

Waters kommenterar

Analys av biologiska läkemedel är ett område med stor förbättringspotential. Metoder som idag tar analytiska kemister flera dagar att utföra borde utföras på timmar eller minuter. Provbehandling är idag en flaskhals på grund av många manuella steg och äldre tekniker för att förbereda prover för analys. Genom att kombinera Genovis SmartEnzymes med automatisering, LC-MS och applikationsspecifik mjukvara från Waters, syftar vårt samarbete till att utveckla analys av biologiska läkemedel genom nya innovativa arbetsflöden, säger Jeff Mazzeo Vice President, Global Marketing and Scientific Operations, Waters Corporation.

Läs mer om bolaget

Vi kommenterade Genovis Q4-rapport den 12 februari 2021. Vi kommenterade även Genovis graf igår i artikeln “Uppdatering från måndagens handel”. En artikel som vi släpper varje dag, efter börsstängning, där vi går igenom börsens mest intressanta rörelser. Missa inte dagens artikel för att vara redo inför onsdagens börsdag.