Slutet på börsuppgången när inflation och räntor stiger?

Vi lämnar september och det tredje kvartalet för 2021 med något lägre aktiekurser än innan.
2021-10-01

Vi lämnar september och det tredje kvartalet för 2021 med något lägre aktiekurser än innan. I anslutning till den plötsliga och djupa nedgång som uppstod i samband med den första perioden av smittspridning, i mars 2020, har vi sedan sett en nästan 18 månader lång uppgång. Denna har, vad gäller flertalet sektorer, varit stabil och träffsäker mot givna glidande medelvärden. Senaste veckorna har dock kantats av långt skakigare marknader.

Sedan botten i mars 2020 har vi till exempel sett kraftfulla rörelser uppåt i såväl diverse råvaror som i de bredare aktieindex OMXS30, S&P och Nasdaq. Nu ser dock trenden ut att åtminstone kortsiktigt ha brutits, samtliga nämnda index som för närvarande handlas under tidigare långsiktiga exponentiellt glidande medelvärden som under den långa återhämtningen utgjort stöd vid flertalet tillfällen.

Den fina uppgången på flera globala aktiemarknader har kommit i anslutning med stora mängder tryckta pengar och historiskt låga räntor för att stötta den ekonomiska återhämtningen. Vi har också sett kraftfulla vaccinationskampanjer som möjliggjort att ekonomier öppnat upp igen.

Kombinationen av nya pengar och en kraftig återhämtning har skapat ett underliggande tryck på inflationen, som nu sätter större och större press på räntorna. Vi ser till exempel högre inflation i USA, i Sverige, i Storbritannien och nu senast i Tyskland. Inflationen i Tyskland har till exempel inte noterats på dessa nivåer sedan återföreningen mellan Öst- och Västtyskland efter det att muren föll.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I Kina har vi under senaste tiden sett ökat tryck på aktiemarknaderna efter statliga regleringar mot flertalet sektorer och högt belånade fastighetsbolag som fått svårt att hantera sina skulder. Detta har skapat tunga fall på framförallt kinesiska aktiemarknader, men även resulterat i att investerare från andra håll drar öronen åt sig.

Nu går vi in i ett nytt kvartal med högt satta förväntansribbor på återhämtande ekonomier, vilket enligt flertalet bedömare riskerar skapa ett svårt klimat för aktier. Vi ser också hur den högre inflationen sätter press på räntorna, som i sig riskerar göra klimatet för aktiehandel långt mindre gynnsamt med sämre marginaler för belånade bolag. Volatilitetsindex, som för en stor skara investerare är en direkt koppling till hur kraftfull deras exponering är, ser nu ut att ha brutit sin tidigare nedåttrend, vilket i sig kan indikera att mer pengar lyfts bort från marknaderna.

Läs gärna vår senaste kvällsuppdatering för en mer utförlig bild av enskilda index, sektorer och aktier.

Vi ser alltså flertalet orosmoln på horisonten när vi nu inleder årets fjärde och sista kvartal. I vanlig ordning låter vi dock priset visa vägen och bevakar de sektorer som för närvarande befinner sig i uppåttrender, till exempel olja och gas. Men en ökad försiktighet kan vara på sin plats, framförallt om man ser till senaste årens vinnare som nu handlas under tidigare stödnivåer.