Sammanställning av flera marknader och hur trenderna ser ut idag

Flera index och sektorer fortsätter handlas i långsiktiga uppåttrender men de senaste veckorna har präglats av trendbrott i ett kortare tidsperspektiv.
2021-09-16

OMXS30 fortsätter handlas i en långsiktig uppåttrend, på kort och medellång sikt är trenden desto mer oklar. Vi ser liknande tendenser hos flera index och sektorer. First North index har genomgått en konsolidering sedan februari och igår såg vi hur kursen bröt ned under ett långsiktigt glidande medelvärde. Nasdaq fortsätter leda uppgången i USA medan Dow Jones, likt OMXS30, möter ett avtagande momentum i trenden.

Dagens artikel kommer handla om följande

 • OMXS30 under EMA50 – First North under EMA200
 • Amerikanska index och hur de skiljer sig åt – Nasdaq och SOXX fortsatt starkast
 • Ett av världens största index utmanar högsta nivån på 31 år
 • Både dollarn och den amerikanska 10-årsräntan handlas sidledes i väntan på riktning
 • Råvaror och hur deras trender ser ut – Styrka i energi – Svaghet hos ädelmetaller

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


OMXS30 under EMA50 – First North under EMA200

OMXS30 har vid flera tillfällen under 2021 funnit stöd vid EMA50. De få tillfällen kursen hamnat under detta glidande medelvärde har OMXS30 nästan omedelbart svarat med att handlas upp ovanför igen, förra vecka utgjorde ett exempel på detta. I dagsläget ser vi dock hur detta index handlas under denna nivå och detta är något att hålla koll på de kommande veckorna. First North har handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index sedan februari, denna trend fortsätter under torsdagen. I skrivande stund testar First North EMA200 underifrån.

 • OMXS30 index

Dagsgraf på OMXS30

 • First North index

Dagsgraf på First North

Amerikanska index och hur de skiljer sig åt – Nasdaq och SOXX fortsatt starkast

I USA återtog Nasdaq och USA:s index för halvledare (SOXX) ledarrollen under sommaren och inledningen av hösten. De senaste dagarna har, likt övriga amerikanska index, präglats av en viss svaghet. Båda dessa ligger dock betydligt högre upp i sina trender än resterande amerikanska index. Dow Jones liknar OMXS30 i bemärkelsen att den långsiktiga uppåttrenden fortsatt är intakt men att trenden på medellång sikt håller på att bryta ned.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

 • SOXX

Dagsgraf på SOXX

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

Både amerikanska Small Cap (IWM) och- Micro Cap index (IWC) har släpat gentemot övriga amerikanska index sedan mars. Båda dessa senare index studsade dock framgångsrikt nära EMA200, därefter klättrade de högre upp i sina konsoliderings-zoner men i det korta perspektivet har de fallit ned igen. Det går inte att konstatera någon riktning för trenden på kort och medellång sikt.

 • IWM

Dagsgraf på IWM

 • IWC

Dagsgraf på IWC

Ett av världens största index utmanar högsta nivån på 31 år

Japans storbolagsindex, Nikkei 225, har gått starkt de senaste två veckorna och fortsätter utmana toppen som sattes under februari 2021. En stängning ovanför denna nivå skulle innebära den högsta noteringen för detta index sedan 1990. Den senaste tidens styrka på Tokyobörsen kan i stor utsträckning härledas till förhoppningar om att en ny premiärminister kommer leverera nya stora stimulanspaket.

 • Nikkei 225

Dagsgraf på Nikkei 225

Dollarn och den amerikanska 10-årsräntan handlas sidledes i väntan på riktning

Dollarn påverkar många olika tillgångsslag med sina rörelser. För tre veckor sedan såg vi hur dollarn försökte bryta upp från ett definierat motståndsområde. Denna kortsiktiga styrka satte en tydlig prägel på olika råvaror som istället handlades ned. Därefter följde en snabb nedgång hos dollarn och råvarors negativa korrelation till dollarn visade sig lika tydligt denna gång, men nu handlade det istället om kortsiktig styrka. I dagsläget befinner sig dollarn i mitten av en range, och den framtida riktningen kommer sannolikt fortsätta påverka råvarupriser.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta, på marginalen, gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq. Likt många andra tillgångsslag visar den amerikanska 10-årsräntan ingen klar riktning i sin nuvarande trend. Tillgångsslaget har satt ett antal högre bottnar i rad men möter inom kort toppen av en kortsiktig range. Den senaste veckan har just traditionella och cykliska industrier gått starkt, det återstår att se om denna styrka accelererar vid ett eventuellt utbrott uppåt för 10-årsräntan.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Råvaror och hur deras trender ser ut – Styrka i energi – Svaghet hos ädelmetaller

Olja bröt under veckan upp från en kortsiktig range, om uppgången fortsätter utmanar råvaran inom kort toppen av sin konsoliderings-zon. Naturgas, kol och uran befinner sig sedan tidigare i paraboliska uppåttrender. Denna styrka har även visat sig tydligt hos aktier inom sektorn där vi sett många starka utbrott på hög volym. Detta illustrerar sig även genom den amerikanska ETF:en för energirelaterade aktier (XLE) som under gårdagen bröt upp över EMA50. Man kan lätt undra vem/vilka som ligger bakom dessa utbrott på hög volym, de allra flesta fonder och institutioner har nämligen en uttalad ovilja till att äga aktier inom denna sektor.

 • Olja

Dagsgraf på Olja

 • XLE

Dagsgraf på XLE

Både guld och silver handlas fortfarande avvikande svagt gentemot i stort sett alla sektorer på börsen. Båda dessa befinner sig under samtliga glidande medelvärden som vi använder oss av.

 • Guld

Dagsgraf på Guld

 • Silver

Dagsgraf på Silver

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.