Rött under tisdagen när index återtestar förra veckans botten

Tisdagen präglas av en röd handel på globala index, svagast går Nasdaq som en effekt av en stark 10-årsränta.
2021-09-28

Idag ser vi hur förra veckans volatilitet kommer tillbaka i takt med att index testade kortsiktiga glidande medelvärden underifrån. OMXS30 stängde tisdagen marginellt under förra veckans botten medan First North handlades ännu svagare och stängde under förra tisdagens bottennivå. Nasdaq går svagast i USA efter fortsatt styrka i den amerikanska 10-årsräntan.

Dagens artikel kommer handla om följande

  • VIX tillbaka ovanför trendlinje som tidigare definierat nedåttrenden
  • Amerikansk 10-årsränta fortsätter upp efter breakout under förra veckan
  • OMXS30 testar förra veckans botten – First North handlas under förra veckans botten
  • Nasdaq öppnar svagt med ett gap ned – S&P 500 handlas under tidigare stödnivå

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


VIX tillbaka ovanför trendlinje som tidigare definierat nedåttrenden

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndags förra veckan, då kursen bröt upp från denna nivå. Därefter föll VIX ned under den resterande veckan. Idag ser vi ett nytt försök där VIX återigen handlas ovanför trendlinjen.

  • VIX

Dagsgraf på VIX

Amerikansk 10-årsränta fortsätter upp efter breakout under förra veckan

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta, på marginalen, gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq.

Den amerikanska 10-årsräntan försökte vid fyra separata tillfällen bryta upp från den range som etablerades i början av augusti. Förra veckan bröt den på det femte försöket upp. Bank och energi är två sektorer som visat styrka den senaste tiden medan högt värderade tillväxtbolag gått svagare.

  • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

OMXS30 testar förra veckans botten – First North handlas under förra veckans botten

Vi konstaterade under förra veckan hur klassisk sentimentdata såsom fear/greed index, put/call ratio eller smart money/dumb money, alla signalerade en hög rädsla på börsen, detta öppnade i sin tur för att nedgången kunde komma att ha begränsat utrymme. Rädslan brukar inte vara hög under inledningen av en större börsnedgångar. Detta gäller fortfarande. Men vi konstaterade även att det priset som i slutändan är mest vägledande, OMXS30 handlas fortfarande under EMA50, som tidigare under 2021 utgjort en stödnivå för detta index. Kursen stänger även måndagen marginellt under bottennivån från förra veckan.

  • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First North har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under förra veckan, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200. Detta ökade risken för att trenden slagit om till en nedåttrend. Kursen stänger tisdagen under förra veckans botten. Den relativa svagheten i trenden kan sannolikt förklaras av en stigande 10-årsränta.

  • First North

Dagsgraf på First North

Nasdaq öppnar svagt med ett gap ned – S&P500 handlas under tidigare stödnivå

Likt First North, missgynnas Nasdaq, åtminstone i teorin, av en uppåttrendande 10-årsränta. Detta index handlas under tisdagen till en relativ svaghet gentemot övriga amerikanska index. Kursen öppnade med ett gap-ned och testar i skrivande stund bottennivån från förra veckan.

  • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

S&P500 studsade mellan maj och september på EMA50 vid fyra separata tillfällen. Under förra veckan bröt kursen ned under denna nivå för att sedan handlas upp tämligen omgående. Idag bryter kursen åter ned under.

  • S&P500

Dagsgraf på S&P500

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.