Rött på index under måndagen – Fortsatt relativ styrka för energi

Måndagen präglas av en röd handel på svenska, såväl som amerikanska index, svagast går Nasdaq och First North.
2021-10-04

Idag ser vi hur VIX fortsatt handlas ovanför den trendlinje som tidigare utgjort en motståndsnivå. Detta förhöjer risken på kort sikt. Vi har tidigare belyst hur den amerikanska 10-årsräntan har gått starkt den senaste tiden och hur detta satt press hos tillväxtaktier som i stor utsträckning prissätts för sin framtidspotential. Denna trend fortsätter under måndagen där First North fortsatt går svagast i Sverige medan Nasdaq går svagast i USA. Olje- och gassektorn sticker ut med sin styrka på en i övrigt svag marknad.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Volatilitetsindex (VIX) återigen på farligt territorium
 • Amerikanska 10-årsräntan testar kortsiktigt glidande medelvärde
 • Dollarn återtestar utbrottsnivå
 • OMXS30 har brutit kortsiktig uppåttrend – First North har brutit långsiktig uppåttrend
 • Relativ styrka på småbolagsindex i USA – Relativ svaghet hos Nasdaq
 • Olja fortsätter visa relativ styrka

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Volatilitetsindex (VIX) återigen på farligt territorium

VIX index har vid upprepade tillfällen under hela 2021 haft veckor då kursen försökt bryta upp från den nedåtlutande trendlinje som definierat nedåttrenden sedan volatiliteten toppade under coronakraschen. Dessa försök har uteslutande mötts av snabba hack nedåt, med stängning under trendlinjen. Detta gällde fram till i måndags för två veckor sedan, då kursen bröt upp från denna nivå. VIX handlas återigen ovanför trendlinjen och detta innebär fortsättningsvis en ökad risk på marknaden.

 • VIX

Dagsgraf på VIX

Amerikanska 10-årsräntan testar kortsiktigt glidande medelvärde

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar teknikorienterade index såsom Nasdaq.

Den amerikanska 10-årsräntan försökte vid fyra separata tillfällen bryta upp från den range som etablerades i början av augusti. För två veckor sedan bröt den på det femte försöket upp. Bank och energi är två sektorer som gynnats av denna utveckling medan högt värderade tillväxtbolag gått svagare. Under måndagen testar 10-årsräntan EMA10.

 • Amerikansk 10-årsränta

Dagsgraf på US10Y

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Dollarn återtestar utbrottsnivå

En av många anledningar till att hålla koll på den amerikanska dollarn är att nästan alla råvaror är prissatta i denna valuta, detta gäller även kryptovalutor. Dollarn påverkar därför många olika tillgångsslag med sina rörelser. Valutan har brutit upp från ett intervall som den handlades inom mellan mars och september. Idag återtestar dollarn denna utbrottsnivå och det återstår att se om nivån kan hållas.

 • Dollarindex

Dagsgraf på Dollarindex

OMXS30 har brutit kortsiktig uppåttrend – First North har brutit långsiktig uppåttrend

OMXS30 har tidigare under 2021 respekterat EMA50 vid flera tillfällen. För två veckor sedan bröt detta index ned under detta glidande medelvärde. Detta har sedan dess inneburit en förhöjd risk. Måndagen fortsätter med en röd handel, även om OMXS30 handlas relativt starkare än mer tillväxtorienterade index.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

First North har sedan februari  handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt för två veckor sedan, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200. Detta ökade risken för att trenden slagit om till en nedåttrend. Den relativa svagheten i trenden kan sannolikt förklaras av en stigande 10-årsränta.

 • First North

Dagsgraf på First North

Likt First North, missgynnas Nasdaq, av en uppåttrendande 10-årsränta. Detta index handlades svagare än övriga amerikanska index under förra veckan och detta fortsätter även under måndagen.

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

Olja fortsätter visa relativ styrka

På en i övrigt svag marknad fortsätter olja visa styrka under måndagen.

 • Olja

Dagsgraf på Olja