Risk

Vi har tidigare skrivit om risk som ett svårdefinierat koncept.
2019-11-09

Vi har tidigare skrivit om risk som ett svårdefinierat koncept. När man pratar om portföljrisk syftar man på huruvida portföljen är diversifierad, alltså hur exponerad man är mot en eller flera sektorer, samt hur korrelerade dessa är.

Vad vi är ute efter är alltså hur en prisförändring i en sektor skulle påverka vår portfölj, beroende på hur tungt viktade vi är mot den sektorn. Men vad som också blir intressant är hur resten av vår portfölj reagerar på en rörelse i en av sektorerna. Går då hela portföljen i samma riktning, eller har vi delar av portföljen som går i motsatt riktning och väger upp så att vi inte får så stora svängningar.