Relativ styrka för tillväxt mot värde under torsdagen – Hållbart?

Torsdagen präglas av relativ styrka hos tillväxrelaterade index samtidigt som den amerikanska 10-årsräntan går starkt.
2021-10-21

Idag ser vi en relativ styrka hos First North gentemot OMXS30. Vi ser samma mönster i USA med Nasdaq på plus och Dow Jones på minus. Denna handel är intressant eftersom den sker i ljuset av en stark handel hos den amerikanska 10-årsräntan som under torsdagen handlas ovanför ett glidande medelvärde som tidigare utgjort ett motstånd. Det återstår att se vilken eller vilka trender som är mest hållbara.

Dagens artikel kommer handla om följande:

 • Relativ styrka hos First North gentemot OMXS30 idag
 • Relativ styrka hos Nasdaq gentemot Dow Jones idag
 • Relativ styrka hos tech gentemot finans och energi idag
 • Amerikanska 10-årsränta bryter upp vilket gör dagens övriga handel anmärkningsvärd

Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.

Graferna representerar heller inte nödvändigtvis stängningspriser, varför priset kan ha förändrats.


Relativ styrka hos First North gentemot OMXS30 idag

Både OMXS30 och First North har gått starkt de senaste dagarna. Om vi blickar ut lite skiljer sig dock dessa index markant från varandra. De senaste tre veckorna har präglats av en svaghet men OMXS30 har trots detta hela tiden befunnit sig i en långsiktig uppåttrend. Kursen studsade för två veckor sedan på EMA200, ett långsiktigt glidande medelvärde.

Nu handlas OMXS30 även ovanför kortsiktiga glidande medelvärden och närmar sig sin tidigare all time high nivå.

 • OMXS30

Dagsgraf på OMXS30

First har sedan februari handlats till en relativ svaghet gentemot övriga svenska index. Denna svaghet visade sig extra tydligt under måndagen den 20/9, då detta index bröt ned under en horisontell stödnivå samt EMA200 under samma dag. Detta skedde i ljuset av en uppåttrendande amerikansk 10-årsränta vilket missgynnat de flesta aktier, listade på detta index.

Under förra veckan handlades dock First North upp över kortsiktiga glidande medelvärden och visade även en relativ styrka under några av dagarna. Dessa rörelser skedde i anslutning till att den amerikanska 10-årsräntan mötte ett stort motstånd.

I skrivande stund handlas detta index ovanför kortsiktiga glidande medelvärden men under långsiktiga. First North visar idag en anmärkningsvärd relativ styrka gentemot OMXS30. Detta är intressant eftersom den amerikanska 10-årsräntan bryter upp från ett tidigare motstånd, det återstår att se vilken trend som är mest hållbar.

 • First North

Dagsgraf på First North

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Relativ styrka hos Nasdaq gentemot Dow Jones idag

Under slutskedet av förra veckan tog sig Dow Jones på nytt upp ovanför kortsiktiga glidande medelvärden. Nasdaq, som missgynnats en del av den amerikanska 10-årsräntans styrka under de senaste veckorna, kom tillbaka starkt efter att ränteuppgången pausade förra veckan. Det är positivt att båda dessa index nu befinner sig ovanför viktiga nivåer och vi går även in i en säsongsmässigt stark period för marknaden vilket ökar sannolikheten för utbrott till nya all time highs framåt. I skrivande stund handlas Dow Jones precis kring sin tidigare all time high nivå. Precis som i Sverige sticker handeln under torsdagen ut med en relativ styrka hos Nasdaq trots en påtaglig styrka hos den amerikanska 10-årsräntan.

 • Dow Jones

Dagsgraf på Dow Jones

 • Nasdaq

Dagsgraf på Nasdaq

Relativ styrka hos tech gentemot finans och energi idag

Mönstret mellan First North och OMXS30 samt Nasdaq och Dow Jones återspeglar sig under torsdagen även i tech mot finans & energi.

 • ETF för teknologisektorn

Dagsgraf på ETF för Teknologisektorn

 • ETF för Finanssektorn

Dagsgraf på ETF för Finanssektorn

 • ETF för Energisektorn

Dagsgraf på ETF för Energisektorn

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Amerikanska 10-årsränta bryter upp vilket gör dagens övriga handel anmärkningsvärd

Den amerikanska 10-årsräntan tenderar att påverka det klassiska förhållandet mellan “value/growth”. En uppåttrendande 10-årsränta gynnar ofta mer traditionella värdeaktier medan en nedåttrendande 10-årsränta ofta gynnar mer teknikorienterade index såsom Nasdaq. Banksektorn tenderar att gynnas alldeles extra av en stigande 10-årsränta, detta eftersom räntenettot påverkas positivt. På veckografen ser vi att den amerikanska 10-årsräntan försökte bryta upp ovanför EMA200 redan under mars men hur den misslyckades med detta. Nu försöker den på nytt och denna eventuella breakout sker samtidigt som tillväxt visar relativ styrka mot värde under dagen. Det blir därför intressant att följa detta förhållande framåt, en av de två trenderna kommer sannolikt bli den dominerande.

 • Amerikansk 10-årsränta

Veckograf på Amerikansk 10-årsränta