Plejd – genomför riktad nyemission av 520 000 nya aktier och tillförs 82,2 MSEK

Plejd, som utvecklar smart belysning, meddelade igår att de genomför en riktad nyemission där bland annat Consensus Småbolag, Christian von Koenigsegg, Handelsbanken Fonder AB och Stena Finans deltar.
2020-12-03

Plejd, som utvecklar smart belysning, meddelade igår att de genomför en riktad nyemission där bland annat Consensus Småbolag, Christian von Koenigsegg, Handelsbanken Fonder AB och Stena Finans deltar. Den riktade nyemissionen var övertecknad och kommer innebära en utspädning om 4.9% för befintliga aktieägare. Totala antalet aktier ökar från 10 180 720 till 10 700 720.

Vi skrev om Plejd första gången den 29/9 och uppdaterade sedan efter bolagets Q3-rapport. Bolaget har sedan vår första artikel gått väldigt bra och är idag upp 71% sedan den skrevs.

I dessa artiklar nämnde vi att Plejd befinner sig i en expansionsfas där bolaget breddar sig utanför Sverige. Under Q3 rapporten såg vi bland annat att installationerna i Norge ökar, bolaget har även klivit in på på den nederländska marknaden.

Plejds VD, Babak Esfahani, kommunicerade i ett pressmeddelande att emissionen behövs för att kunna bredda Plejds produktportfölj för att accelerera utvecklingen och snabbare komma ut på marknaden. Han klargjorde även att bolagets kassa idag räcker till för att stötta Plejds befintliga, lönsamma, tillväxt men att emissionen möjliggör en ännu högre tillväxttakt men med fortsatt lönsamhet som följd.

mer om ämnet