Plejd fortsätter Plöja

Plejd är ett svenskt bolag som säljer smart belysning till konsumenter och företag.
2021-04-23

Plejd är ett svenskt bolag som säljer smart belysning till konsumenter och företag. Belysningen är trådlös vilket gör den väsentligt enklare att montera jämfört med belysning som kräver tidskrävande kabeldragning.

Vi skrev en aktiespaning om Plejd den 29 september och det är ett bolag som vi har haft under bevakning och Aktien är upp 252% sedan dess. Vi hänvisade till faktumet att om tillväxtresan fortsätter kommer värderingen följa med upp. Denna slutsats drog vi baserat på Plejds skalbarhet och det faktum att de expanderar utanför Norden.

Plejds strategi att gå via stora heltäckande elgrossister i kombination med en god bruttomarginal, resulterar i att lönsamhet kan uppnås relativt snabbt på nya marknader. Detta innebär både låg risk och låga kostnader för att expandera.

Händelser under första kvartalet

  • Bolaget levererade den trådlösa vridknappen WRT-01. Enligt Plejd är detta nyckelprodukt i sortimentet, främst för den nordiska marknaden. Vridratten är det främsta sättet att dimra och trådlös styrning av belysning används redan av många elektriker för att slippa dra problematiska kablar. WRT-01 är marknadsledande i termer av batteritid, som sträcker sig upp till 15 år.
  • Norge och Finland överraskar med försäljning över förväntan, både i omsättning och antalet installationer. Norge erbjuds ett fullständigt produktsortiment och Finland inväntar några produktanpassningar och har därför lägre volymer i både försäljning och installationer.
  • I dagsläget är Plejd relativt förskonade från den komponentbrist som råder i världen. Bolaget hänvisar till att en produktionsnära utvecklingsorganisation har varit nyckeln till att snabbt hitta alternativa komponenter. Trots att bolaget för närvarande är förskonade från bristen på halvledare, finns det ändå en risk att bolaget behöver köpa komponenter på spotmarknaden. Detta skulle i sin tur påverka bruttomarginalen negativt. Plejd bedömer samtidigt denna risk som ytterst temporär. Bolaget fortsätter även att utöka lagerhållningen av kritiska komponenter för att minimera denna risk.

Fortsatt tillväxt

  • Nettoomsättningen ökade med 71% till 74,2msek jämfört med 43,5msek som levererades Q1 2020.
  • Bruttomarginalen uppgick till 55,6% jämfört med 51,8% under Q1 2020.
  • Rörelseresultatet ökade kraftigt till 11,3msek (3,1msek) en imponerande tillväxt på 260% jämfört med samma period föregående år.
  • Resultat per aktie landade på 0,82, en ökning med 173%, jämfört med 0,3 som levererades Q1 2020.

Multidimensionell tillväxt

Plejd håller på att bearbeta grossister på många nya marknader parallellt. När nya grossister är på plats och ett anpassat produktsortiment kan marknadsaktiviteter skalas upp så fort lönsamhet nås. För närvarande har Plejd ett fullständigt anpassat produktsortiment i Norge och Sverige.

VDn har ordet

Babak Esfahani kommenterar

“Med en markant större exportandel ser vi för första gången potentialen av hur vår internationella expansion bidrar till tillväxten. Exportandelen har under kvartalet uppgått till 15% av omsättningen jämfört med 3% samma period föregående år. Detta främst till följd av ökad tillväxt och lagerläggning i Norge, en marknadsexpansion i sin begynnelse med en uppskattad potentiell storlek likvärdig den svenska marknaden.”

Vi nämnde Plejds graf senast den 15/4 i vår dagliga marknadsuppdatering, där konstaterade vi att aktien befann sig i en konsolidering som var väl värd att hålla ögonen på. Aktien har sedan dess brutit upp och är även upp på rapportdagen.


Viktig Information innan du läser vidare

Ingenting som presenteras nedan är köp- eller säljrekommendationer. Graferna, såväl som tankar, illustrerar endast våra subjektiva observationer.


Veckograf på Plejd