Ortivus ingår nytt strategiskt partnerskap

Ortivus meddelar idag att de ingått ett strategiskt partnerskap med EMD för distribution till Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien.
2021-05-31

Ortivus meddelar idag att de ingått ett strategiskt partnerskap med EMD för distribution till Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien. EMD är en väletablerad leverantör av medicinsk utrustning och digitala lösningar för den prehospitala vården. Partnerskapet är strategiskt viktigt för Ortivus och EMDs fortsatta tillväxt i centraleuropa. Partnerskapet inkluderar Ortivus lösningar MobiMed Monitor och MobiMed Life.

Många nya partnerskap

Ortivus har upplevt ett ökat intresse för sina produkter och lösningar på flera nya marknader. Bolaget meddelar att det finns ett växande behov av innovativa lösningar för en effektivare och tryggare prehospital vård. Det nya partnerskapet är ett av många partnerskap och stärker bolagets möjligheter att komma in på fler marknader.

Reidar Gårdebäck deltog i en VD-intervju häromveckan

Intervjun täckte många intressanta områden, under avslutningen av intervjun berördes den pågående urbanisering som vi bland annat ser i Sverige. Denna trend dränerar glesbygden på skattepengar och skapar stora utmaningar för sjukvården. Att upprätthålla ett vårderbjudande på landsbygden, när fler väljer att flytta till städer, är en utmanande uppgift. Här spelar Ortivus en avgörande roll i möjliggörandet för att fortsatt kunna erbjuda en trygg och god vård i glesbygden och då framförallt genom distansmonitoreringsutrustning för primärvården. Vill du läsa mer om bolaget och dess satsningar kan du läsa Ortivus intervju här.