Nattopharma – Uppdatering i anslutning till Q3-rapport

Nattopharma levererar ett mycket starkt Q3 med fortsatt fin omsättningstillväxt och stabil EBITDA.
2020-11-11

K2-vitamin bolaget Nattopharma rapporterade sin Q3 idag, tisdagen den 11/11.

Omsättningstillväxt

  • Omsättningen landade på 48.3 MNOK och ökade med 54% under Q3. För de första 9 månaderna ökade omsättningen med 72%.
  • Bolaget levererade en 11.1-procentig EBITDA marginal, ett EBITDA resultat om 5.38 MNOK. Detta var 66% högre än Q3 2019.
  • Det fria kassaflödet landade på 21.2 MNOK, att jämföra med 14.4 MNOK under Q3 2019.

Över förväntningar

Bolagets tredje kvartal låg över förväntningarna, och sommarsäsongen påverkade inte bolaget lika negativt som den brukar. VDn kommenterar att bolagets orderbok indikerar ett starkt Q4-resultat.

Försenad lansering

Som en konsekvens av Covid har bolagets lansering av en ny ingrediens stannat upp på grund av försening i de nödvändiga kliniska studier som behövs. Nyheten om ett kommande vaccin togs därför sannolikt emot väl av bolaget.

Aktieutspädning

I enlighet med bolagets optionsprogram skedde en aktieutspädningen dagen innan rapporten, där floaten ökade med 303,500 nya aktier till totalt 19,843,433 aktier.