Nattopharma – Norska bolaget med patent inom den livsviktiga K2-vitaminen

Pionjärer inom vitamin K2 Nattopharma är ett Norskt bolag som redan 2004 blev en pionjär inom research av K2-vitaminen och dess påverkan på den mänskliga hälsan.
2020-09-14

Pionjärer inom vitamin K2

Nattopharma är ett Norskt bolag som redan 2004 blev en pionjär inom research av K2-vitaminen och dess påverkan på den mänskliga hälsan. Med sina patent kring hur denna vitamin mest effektivt kan brukas har de sedan dess jobbat för att sprida informationen och öka medvetenheten om vad brist på denna relativt okända vitamin kan leda till.

Kalcium 

De allra flesta känner till att Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne som behövs för att bibehålla normal benstomme. Vad desto färre däremot känner till är att kalcium behöver hjälp för att transporteras dit där den gör nytta. Utan assistans kan nämligen kalcium fastna i artärer och blodkärl och förtäta omloppet. Detta ökar i sin tur risken för hjärt och kärlsjukdomar.

Utbredd bist på K2

K2-vitaminen hjälper till att leda kalciumet utan att det fastnar på vägen, vitaminen ökar därför flexibiliteten i artärer och blodkärl. Brist på K2-vitaminen kan med andra ord ha ödesdigra konsekvenser.

Läs även vår analys av Clemondo

Massiv potential för Nattopharma

Det är därför häpnadsväckande att Nattopharmas egna studier gör gällande att 97% på av västvärldens befolkning lider brist på K2-vitaminen. Detta indikerar dels att det återstår ett massivt arbete för att sprida informationen om K2-vitaminen, men även att det finns en utomordentlig säljpotential för Nattopharmas produkter.Försäljning via kosttillskott

Bolaget säljer i ett B2B koncept både naturliga och syntetiskt producerade K2-vitaminer till distributörer och producenter, som i sin tur säljer vitaminen i form av ett kosttillskott eller en matform som innehåller vitaminen.

Stark tillväxt sedan 2013

Nattopharma har levererat tillväxt varje år sedan 2013 och har nu de senaste två kvartalen även nått lönsamhet tack vare ett långsiktigt arbete med att hålla nere sina kostnader.

Under Q1+Q2 sammanslaget levererade bolaget en omsättningstillväxt om 80% jämfört med Q1 2019. Vidare levererade de 0.54NOK i vinst per aktie  under Q1 jämfört med -0.01NOK  under föregående års Q1.

Engångspost som påverkat positivt

Under Q2 påverkades vinsten positivt av en engångspost som uppstod därför att Nattopharma förvärvade några sista procentenheter som krävdes för att nå majoritetsägande i Kaydence Pharma. Detta var en nödvändig transaktion för att säkra fullständiga patenträttigheter kring K2-vitaminen och dess bruk.

Justerat EBITDA

På grund av detta är det mer relevant att fokusera på bolagets justerade EBITDA. Här redovisade bolaget under Q2 6.3 miljoner jämfört med 0.9 miljoner förra året. Justerat EBITDA under Q1+Q2 steg med nästan 500% från 2.8 miljoner till 16.7 miljoner NOK. Asien stod för den största tillväxten medan Nord- och Sydamerika stod för den största andelen av försäljningen.

Ökade kundfordringar samt växande lager

En eventuell risk som är värd att hålla span på under de kommande kvartalen är att Nattopharma redovisade en ökning i både sitt varulager och i sina kundfordringar under Q1 och Q2. Dessa växte ungefär lika snabbt som omsättningen, skulle vi se ett skifte där de plötsligt börjar växa väsentligt snabbare än omsättningen vore det en varningsflagga. 

Momentum i tillväxten

Nattopharma har ett uppenbart momentum i sin tillväxt och de annonserar löpande nya partnerskap där K2-vitaminen kan användas. Det senaste partnerskapet med KD Nutra som annonserades 24 Juni innebär en försäljning av Omega-3 tabletter, innehållandes K2-vitaminen och utgör bara ett, av många exempel på hur K2-vitaminen kan säljas.

Väldigt stark guidance

I ljuset av bolagets redan bevisade tillväxtförmåga och momentum samt det faktum att det råder en sådan oerhörd brist på denna viktiga vitamin, är det knappast en förvåning att bolaget guidar för fortsatt aggressiv tillväxt både i top- och bottom line.

Spännande potential i bolaget

Med en marknadsledande ställning och en ökad medvetenhet om vitaminens fördelar talar det mesta för att Nattopharma kommer växa så det knakar, detta skulle i sådana fall givetvis även sätta ett avtryck i aktiekursen.