Investmentbolag

Vad är investmentbolag?
2019-10-30

Vad är investmentbolag?

Investmentbolag är ett bolag som investerar i andra bolag genom aktieköp. Ett investmentbolag kan också ha som syfte att ha makt över de bolag som investmentbolaget äger. Man kan se investmentbolag som är mer eller mindre aktiva i sitt ägandeskap gentemot bolagen som man äger aktier i. Generellt sätt äger investmentbolag aktier i bolag på lång sikt, alltså med en lång investeringshorisont.

Investmentbolag kan köpa delar eller hela bolag i investeringssyfte, och dessa bolag kan vara både noterade publika bolag eller onoterade bolag. Tanken med ägandeskap är generellt att tjäna mer pengar, på samma sätt som när en aktiesparare köper aktier.

En del av arbetet blir därför själva förvaltningen, där man som investmentbolag kan erbjuda riktning, vägledning och utveckling för att öka värdet. Detta resulterar i den tidigare nämnda långsiktiga horisonten för ägandeskapet, där man som investmentbolag ser att förändring tar tid men att det långsiktigt genererar värde.

Ska man investera i investmentbolag?

Att investera i investmentbolag är en ypperlig portföljdiversifiering. Vad det genererar är en portfölj i portföljen, då ett investmentbolag i sig är en samling bolag. Ser man till riskspridning är det alltså ett väldigt bra alternativ att äga investmentbolag.

Det är också enkelt att följa ett investmentbolags utveckling över tid, och då är affärsområdet alltså förvaltning och ägandeskap mer än bolagens operativa verksamhet. Som ägare av ett investmentbolag lägger man alltså den väldigt svåra uppgiften av att välja, köpa och sälja aktier, åt någon som har ett beprövat track-record.

De mest kända svenska investmentbolagen är Kinnevik och Investor.

Ett investmentbolag har tillgång till onoterade bolag, vilket gör att du som ägare av ett investmentbolag kan komma åt marknader som du annars inte kommer åt genom din vanliga aktieportfölj.

När man pratar om investmentbolag kommer ofta jämförelsetal och substansvärde upp på tapeten. Substansvärde är ett sätt att värdera ett bolag, vi beskriver termen närmare här.