Substansvärde

Substansvärde är det verkliga värdet på ett aktiebolags egna kapital (tillgångar – skulder = eget kapital).
2019-10-30

Substansvärde är det verkliga värdet på ett aktiebolags egna kapital (tillgångar – skulder = eget kapital). Detta beräknas genom ett bolags balansräkning, där de olika posterna redovisats. Vid beräkning av substansvärde är det verkligt värde som skall beräknas. Man tittar till exempel på uppskattat värde på en fastighet i stället för det bokförda värdet.

Substansvärde används vid värdering av investmentbolag för att se om bolagen handlas till så kallade premier eller rabatter. Detta baseras på huruvida bolagen värderas i relation till sina substansvärden. Premie innebär att investmentbolaget är handlat till ett högre pris än sitt substansvärde, och rabatt innebär som ordet antyder att investmentbolaget handlas till ett lägre pris än sitt substansvärde.

Vad aktiemarknaden prissätter är generellt sett bolagets förmåga att driva verksamheten, och man kan då med en hög värdering mena att man från marknadens håll skänker stor tillit till att investmentbolaget kommer att generera värde.