Index – Aktieindex

Aktieindex är en samling aktier som man valt ut för att kunna mäta den totala utvecklingen för samtliga aktier som ingår i indexet.
2019-11-12

Aktieindex är en samling aktier som man valt ut för att kunna mäta den totala utvecklingen för samtliga aktier som ingår i indexet. Vi pratar till exempel om OMXS30 eller OMXSPI vilka båda är aktieindex, bestående av en sammansättning bolag. Man kan även höra ord som småbolagsindex eller stora börslistan, då syftar man på olika index.

Vill man alltså veta hur Börsen går i sin helhet, tittar man på index. Man kan också läsa Börsen Idag för att bilda sig en uppfattning om hur börserna rör sig och vilka nyheter som påverkar. Vi publicerar Börsen Idag som ett morgonbrev varje vardag.

Anledningen till att man sammanställer index är för att kunna utgöra utvecklingen för delar av marknaden. På så sätt kan man tydligare följa sektorer, segment och kanske en viss bolagsstorlek för att följa utvecklingen hos dessa.

Det finns även fonder länkade till index, alternativt investeringsprodukter som t.ex. ETF:er eller CFD-produkter som är länkade till index. Genom att handla i dessa kan man som investerare exponera sig mot rörelserna i index. Vissa av dessa produkter går även att handla i form av blankning, vilket innebär att man som investerare spelar på nedgång, men då på att hela indexet ska gå ned.

Genom att handla i index-produkter ser man till att ens exponering är ordentligt diversifierad, och minskar därigenom risken. Många hävdar att exponering mot index är den bästa sparformen, då marknaden enligt dem är effektiv och ändå inte går att slå.

Kring detta kan man såväl skriva som diskutera i timmar och vi lämnar det därför till ett annat forum. Men kontentan med artikeln är just att index är en samling av aktier, och att man som investerare kan exponera sig genom olika investeringsformer.