Forex Exchange Trading av Stuart Fieldhouse

Financial Times publicerar utbildande böcker om finans, ekonomi och företagande.
2020-09-14

Financial Times publicerar utbildande böcker om finans, ekonomi och företagande. Forex Exchange Trading går igenom grunderna för att handla med valutor, främst hos nätmäklare som erbjuder handel med CFD-produkter. 

Grundläggande om Valutahandel

FT-guide-foreign-exchange-trading Stuart Fieldhouse har en bakgrund från CMC Markets, och har lång erfarenhet i branschen. Han går igenom de viktigaste punkterna att hålla koll på inom trading med valutor. Detta innefattar diverse tekniska indikatorer som RSI, Bollingerband och Glidande Medelvärden. 

Fundamentalt och Tekniskt

Han går även igenom vilka fundamentala och makroekonomiska faktorer som påverkar prisrörelser i olika valutapar. Dessa kan till exempel vara hur ett lands BNP-tillväxt ser ut, vilka räntor och vilken inflation som råder, samt det allmänna tonläget från centralbankerna. 

Köp boken på Adlibris!

Dollarn och råvaror

Dollarn är den största och mest handlade valutan i världen. Många råvaror prissätts i dollar, vilket innebär att är negativt korrelerat med de flesta råvarorna. Samtidigt finns råvaruintensiva länder som Australien, Ryssland och Norge, som alla har stora tillgångar av t.ex. olja. Det gör att ett stigande oljepris speglar sig i positiva prisförändringar för dessa länders valutor. Ska man handla i valutor är detta viktigt att hålla koll på. 

Pips och ticks

Prisrörelser i valutapar mäts oftast i pips, som är den yttersta decimalen av det visade priset. Ofta visas valutor med 4st decimaler, men detta kan variera beroende på vilken valuta man tittar på. Prisrörelserna är marginella och fokus ligger därför på den yttersta decimalen. För att ta del av uppgång eller nedgång i pris används ofta hävstång med handel i valutapar. 

Likvid och effektiv marknad

Valutamarknaden är enormt likvid, vilket innebär att det finns mycket handel och att priserna är effektiva. Effektivitet mäts genom att se hur mycket av informationen som finns tillgänglig, som speglar sig i priset. En likvid marknad som är noggrant bevakad av analytiker och traders, är väldigt effektiv. 

Tekniska faktorer som RSI, BollingerBands och EMA

Det gör att många traders tittar mer på tekniska faktorer än att stirra sig blinda på fundamental analys. Här kommer Bollingerband, RSI och Glidande Medelvärden in som frekvent använda indikatorer. Valutatrading är också högst populärt för trendföljande traders, och omnämns frekvent i Michael Covels bok TrendFollowing, samt Hedge Fund Market Wizards. 

Emerging markets för ökad volatilitet

Trading i valutor kan dock variera, där vissa valutor är mindre likvida och väldigt volatila, och de större valutaparen är väldigt likvida och inte alls volatila. Valutapar delas därför in i olika kategorier, där de största är USD/EUR och emerging markets valutorna är t.ex. Sydafrikanska Randen kopplad mot valfri valuta. 

Högre risk

Eftersom emerging markets är mindre frekvent handlade, samt mindre bevakade, blir skiften i information väldigt påverkande för prisrörelser. Prisrörelser kan också ske mer aggressivt och risken ökar därför avsevärt när man handlar i dessa mindre valutapar. 

Men eftersom handel i valutapar generellt sett innefattar trading i likvida produkter som inte skiftar särskilt mycket i pris, sker nästan all handel i valutor med avsevärd hävstång. 

Köp boken på Adlibris!

Nödvändig information om valutahandel

Boken Foreign Exchange Trading kommer inte självmant att möjliggöra någon större framgång i att handla valutor. Där krävs riskhantering, mentalitet, kapital och förståelse för marknaden för att sätta sig djupare i valutatrading. Däremot är boken en väldigt bra början, som noggrant går igenom de viktigaste grunderna. 

Vi rekommenderar boken till nybörjare eller till den som vill fräscha upp sina kunskaper om valutor, påverkande makrofaktorer och de viktigaste tekniska indikatorerna. 

 

mer om ämnet