torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Serstech

Om Serstech

Serstech utvecklar och säljer optiska instrument som med hög precision kan identifiera narkotika, bomber och andra farliga kemikalier. Kunderna finns över hela världen inom främst polis- och tullmyndigheter och räddningstjänst. Försäljning sker genom ett globalt partnernätverk som består av ett hundratal företag. Huvudkontoret är i Lund och all produktion sker i Sverige.

P H1 H2

Mer om bolaget

Beskrivning av bransch

Narkotikans ökande negativa påverkan på samhället gör att polis och tull ständigt måste uppdatera sitt sätt att arbeta och de verktyg de använder. En stor utmaning för tull, polis och räddningstjänst är att snabbt och säkert kunna förstå vilka eventuellt farliga ämnen som de behöver handskas med. Serstechs instrument väger runt ett halvt kilo och kan identifiera mer än 14000 kemikalier på några sekunder. För det mesta behöver inte förpackningar öppnas för att innehållet ska kunna identifieras, vilket gör att personen som använder instrumentet aldrig behöver utsättas för förpackningens potentiellt farliga innehåll. Eftersom instrumenten är uppkopplade kan de uppdateras lika ofta som det kommer ut nya narkotika på marknaden och mätningar som görs kan snabbt delas inom polismyndigheten eller med andra myndigheter.

Serstechs produkterbjudande och försäljningsmodell

Serstechs produkter är mindre, lättare och lägre prissatta än konkurrenternas produkter, men är samtidigt bland de bättre vad gäller prestanda och snabbhet. Bolaget har mycket stort fokus på användarvänlighet, vilket är avgörande för användarna som ofta saknar vetenskaplig eller teknisk utbildning. Fokuset på användaren i utvecklingsarbetet har gjort att Serstechs produkter löser kundernas problem snabbare och mer effektivt än konkurrenternas. Ett exempel på detta är den patenterade autofokuslösningen och de automatiserade inställningarna, som gör att man endast behöver göra ett enda knapptryck för att identifiera ett ämne.

Serstech har en indirekt försäljningsmodell och säljer genom drygt 100 partners världen över. Sedan början av 2021 erbjuds företagets lösningar också till uthyrning, vilket är första gången det görs i branschen. I mars 2021 lanserades ytterligare två instrument och bolagets produktportfölj är mycket konkurrenskraftig och bygger på mer modern teknik än många av konkurrenternas.

Sedan början av 2020 har Serstech ett helägt dotterbolag i Rumänien, vilket underlättar kompetensförsörjningen och sänker utvecklingskostnaden. Huvuddelen av utveckling sker dock i Sverige och all produktion är i Sverige.

Framtidsutsikter

Marknadsstorleken för Serstechs produkter är idag runt 1,5 miljarder kronor och bolaget har en marknadsandel på mellan en och två procent. Serstech har nyligen genomfört en nyemission som syftar till att ta ytterligare ett stort steg framåt inom produktutvecklingen. Den nya produktgenerationen kommer att flerdubbla marknadsstorleken, genom att tillåta en markant lägre prissättning och därmed öppna upp kundsegment som idag inte har råd att köpa varken företagets eller konkurrenternas produkter.

Med en väldigt bra kassa, med tre kvartal i rad med positivt resultat och med en nyligen expanderad produktportfölj ser framtiden ljus ut och Serstech räknar med att snabbt ta marknadsandelar de kommande åren.

P H1 H2

Ordlista


Ramanspektroskopi
– Är en optisk metod för att identifiera ett ämnes molekyler genom att belysa det med en högprecisionslaser.

P H1 H2