torsdag 18 juli 2024
Informationen nedan presenteras av företaget
Adverty

Om Adverty

Adverty grundades 2017 med en vision att definiera hur annonser visas och hanteras på framtidens spelplattformar inom VR och AR.

Idag sammanför Adverty varumärken och människor genom sin revolutionerande displayannonseringsteknik byggd för spel. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera den fullständiga spelupplevelsen med icke-påträngande, lättintegrerade, sömlösa annonser. Adverty har kontor i Stockholm, London, Madrid, New York och Lviv.

P H1 H2

Mer om bolaget

Adverty levererar displayannonser hela vägen in i ett spel, dvs som billboards och posters, vilka blir en del av själva spelupplevelsen. Aldrig tidigare har spelutvecklare eller annonsörer kunnat nå spelare under själva spelsessionerna på ett behagligt och icke-påträngande sätt. Varumärken kan nå nya och befintliga målgrupper i en ny mediekanal, som även råkar vara både större än film- och musikbranschen tillsammans, på ett kontextuellt och relevant sätt samtidigt som spelutvecklare får ytterligare möjligheter att tjäna pengar via reklamintäkter. Tekniken för att få in branschstandardiserade displayannonser i spel, vilka egentligen är menade för webben, är ur ett tekniskt perspektiv mycket komplicerat. Att sedan även kunna förstå sig på hur annonserna beter sig och syns i spelvärldarna är ännu mer komplext. Idag har Adverty två patent som täcker just detta.

Marknadens storlek

Skalbarheten i Adverty ligger i programmatisk annonsering, där vi på senare tid sett en kraftig ökning av varumärken som köper In-Play-formatet. Från tidigare kvartal med en räckvidd på dryga hundra varumärken når vi under det fjärde kvartalet ut till över 7,500 varumärken globalt till den del av vår spelportfölj som är aktiverad för den öppna programmatiska kanalen. Förvisso sker många av dessa köp fortfarande i små volymer, men med tanke på hur gaming som ny mediekanal sakta etableras inom medievärlden, kommer kunskapen om in-game-annonsering och därmed köpviljan hos medieköpare att öka lavinartat de kommande åren. Detta i kombination med att vår egen spelportfölj för kanalen växer, sätter oss i ett mycket gynnsamt läge.

Utveckling 2020

Under 2020 har Adverty tagit många stora steg som resulterat i en branschledande, patenterad plattform med två produkter redo för global tillväxt. Vi har även etablerat en stabil programmatisk infrastruktur för in-game-annonsering tillsammans med ledande branschaktörer, där PubMatic och Smaato redan genererar tidiga intäkter och visar på stor potential. Våra nya integreringar och samarbeten med InMobi och Verizon Media ser väldigt lovande ut och förväntas inbringa ytterligare intäkter till vår programmatiska affär. Tidigare utannonserade samarbeten med SuperAwesome och MADFINGER Games förväntas ge resultat kommande kvartal.

Vart är Adverty 2025?

Adverty är en ledande plattform för in-game advertising på global nivå. 2025 har även plattformar som VR och AR tagit större fokus (igen) i bolaget och mobilspelsmarknaden är ännu större än vad den är idag. Gaming som mediekanal är fullt accepterad och ingår i mediemixen hos alla medieplanerare- och köpare.

P H1 H2

Ordlista

VR (Virtual Reality)
Virituell verklighet är datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dem.

AR (Augmented Reality)
Förstärkt verklighet är en direktsänd betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen miljö vars element förstärks (eller kompletteras) med datorgenererade sinnesintryck som ljud, video, grafik eller GPS-data.

In-game advertising
Marknadsföring som sker inuti datorspel, vilket innebär att skapare av spel kan sälja annonsering inne i själva spelmiljön och därmed öka sina intäkter.

P H1 H2