Electra Gruppen – ökat rörelseresultat och omsättningstillväxt

Electra gruppen driver varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik inom Norden.
2020-11-23

Electra gruppen driver varu- och tjänsteförsäljning, infrastruktur och koncept för handel och logistik inom Norden. Bolaget driver ett antal egna kedjor såsom, Elon Ljud & Bild, EM Home, RingUp och Digitalbutikerna. Electras kunder är allt från e-handlare och butikskedjor till företag i vilken tänkbar bransch som helst.

Bolaget har uppvisat en blygsam omsättningstillväxt de senaste åren men kom med en positiv Q3-rapport och har levererat 8 % omsättningstillväxt än så länge under 2020. Bolaget redovisar även ett rörelseresultatet som ökat med 41 % QoQ, vilket dels beror på en ökad omsättning men även att marginalerna kraftigt förbättrats inom retailsegmentet.

Electra Retail

Electra Retail, är ett av bolagets affärsområden, som hanterar varuförsörjningen till anslutna butiker och e-handelsaktörer. Detta affärsområde presterade väldigt bra under Q3 och ökade omsättningen med 11,3 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Butikskoncept inom Electra Retail

Elon Ljud & Bild

Elon Ljud & Bild är Sveriges största kedja för hemelektronik och vitvaror. Butikerna är så kallade fackhandelskedjor vilket innebär att de är specialiserade på vissa varuområden. Detta leder till att personalen oftast besitter mer kunskap och bättre service än varuhuskedjor.

EM Home

Electra Gruppen förvärvade EM Home 2018. EM Home är en franchisekedja med 32 fysiska butiker i Sverige och på Åland. Utöver de fysiska butikerna drivs även onlineförsäljning via emhome.se.

RingUp

Ringup är Sveriges största opartiska kedja för telefoni och IT-lösningar för företag. Konceptet har 50 butiker över hela Sverige.

Digitalbutikerna

Digitalbutikerna är ett affärskoncept för fria fackhandlare inom elektronikbranschen. Butikerna gynnas av gemensamma inköp och affärsförhandlingar vilket gör att de kan erbjuda attraktiva villkor för butikerna och kunderna.

Stark tillväxt för Elon Ljud & Bild

Från Q3-rapporten kan vi se att tillväxten är väldigt stark i den egna butikskedjan Elon Ljud & Bild som tillhör affärsområdet Electra Retail. Många nya butiker, som tidigare varit konkurrenter, har anslutit sig till konceptet vilket gynnar Electra Gruppen. Även handeln inom Electras B2B-verksamhet och E-handelsaktörer har bidragit till bolagets tillväxt under året.

Electra Logistik & IT

Affärsområdet Logistik & IT jobbar med så kallad 3PL – tredjepartslogistik. 3PL innebär att en tredje part tar över ett antal eller alla logistiska funktioner. Exempelvis kan det innebära att Electra Gruppen sköter leveransen av varor åt ett annat företag. Bland 3PL finner vi kunder såsom, Viasat, Halebop, CDON med mera. Electra erbjuder även ett butiksdatasystem som går under namnet Smart.

Butiksdatasystemet Smart används av samtliga, ovan nämnda, egna butikskoncept. Smart säljs även till externa kunder som är verksamma inom branscher som vitvaror, mobiltelefoni och husdjurssegmentet.

Omsättningstillväxt och resultat

Electras Q3-rapport sticker ut från tidigare rapporter och de visar på en omsättningstillväxt på 8% för Q3 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget rapporterar ett positivt resultat under Q3 på 8,9MSEK, en ökning från motsvarande kvartal föregående år på 6,3MSEK. För perioden jan-sep har bolaget levererat resultat om 15,3MSEK, i jämförelse med samma period föregående år som levererade 11,1MSEK.

Den omsättningstillväxt som bolaget rapporterar inom hemelektronik är procentuellt sett väsentligt högre än inom jämförbara varuområden. Enligt analyshuset GfK är detta en indikation på att Electra tagit marknadsandelar under året. Detta är något som bevisats under tre kvartal i rad men behöver bevisas över en längre period.

Bolaget rapporterar att Em Home-konceptets etablering av ett nytt eget lager har fördröjts och därmed påverkat resultatet med en negativ effekt om totalt 5,5MSEK. Om de lyckas återställa detta problem eller inte är något som får bevisas nästa år. Om de skulle lyckas vore detta en potentiell trigger för ett ytterligare lyft i deras resultat.

VD:ns Q3-kommentar

VD Anneli Sjöstedt kommenterar att Electras samarbetspartners inom E-handeln har gynnats av Covid-19, och att pengar som vanligtvis går till resor lagts på uppgradering av hemmet i form av både inredning och elektronik.

Under andra kvartalet lanserades en ny hemsida under konceptet Elon Ljud & Bild under domänen elon.se. Sjöstedt kommenterar att den i dagsläget levererar modesta försäljningsnivåer men uppvisar en positiv trend.
Hon tillägger även att något som får visa sig är hur den andra vågen av Covid-19 kommer påverka omsättningen och resultatet. Bolaget har förberett sig i form av lansering av webbshop för att kunna möta efterfrågan via nätet istället.

E-handel en trend som fortfarande växer

Electra har inte satsat fullt ut på e-handel ännu. De har precis börjat satsa och lanserade så sent som i år en ny webbshop, elon.se. E-handeln av hemelektronik är en av de mognare branscherna inom e-handeln, vilket vi ser genom att den omsätter 33% av total försäljning. Trots att det är en mogen bransch växte branschen med 14 % jämfört med föregående år. Lyckas Electra Gruppen kapitalisera på sina satsningar inom e-handeln finns det plats för ytterligare omsättnings- och resultattillväxt.

Electras affärsområde Logistik & IT gynnas också av att e-handeln växer då de får möjlighet till fler affärer inom 3PL och även nya försäljningsmöjligheter av deras butiksdatasystem.

Fler butiker som ansluter sig till Elon Ljud & Bild

En trend som gynnat Electra under det senaste året är antalet butiker som velat ansluta sig till deras affärskoncept Elon Ljud & Bild. Enligt Electra gynnar det både dem själva i termer av ökade intäkter men även butikerna eftersom de får tillgång till förmånligare inköpspriser och även fri marknadsföring. Detta tyder på att Elon har ett starkt varumärke på marknaden.

Balansräkning

Kollar vi på det längre perspektivet kan det se ut som att Electra Gruppen ökat sina skulder signifikant – detta beror på redovisningsstandard IFRS 16 som tillkom. Tidigare har bolag inte behövt redovisa sina leasingskulder som de har för sina kontor men detta är nu ett måste. Därför kan vi se att bolagets skuldsituation inte har förändrats från tidigare. De långfristiga skulderna har minskat från 123MSEK till 96,6MSEK vilket till största del utgörs av långfristiga skulder och checkkrediter.

Tittar vi på varulager och kundfordringar ser vi inga oroväckande trender, utan de har minskat jämfört med föregående period.

Insiderägande

Electra Gruppen har 5,2 miljoner utestående aktier. Bolaget har ett stort insiderägande från grundarens son Håkan Lissinger som äger 20 % av bolaget. Vi kan även se andra namn som är relaterade till familjen Lissinger. VD Anneli Sjöstedt har ett ganska blygsamt innehav på endast 1000 aktier.

Värdering

Electra värderas till ett P/E-tal på 12,3, räknat på de senaste 4 kvartalen. Tittar vi tillbaka de senaste 10 åren har bolaget haft en liknande värdering. Vi kan se att årets Q3-rapport sticker ut från tidigare års kvartalsrapporter och om bolaget fortsätter att utveckla sin tillväxt kan det finnas utrymme för en högre värdering.

Tillväxtpotential

Ser vi till effekterna av Corona och hur det har påverkat bolaget kan vi se att det åtminstone har varit positivt. Vi kan se detta genom att hushållen bryr sig allt mer om sitt hem och vill ha tillgång till mer elektronik men även väljer att uppgradera inredning och allt därtill. Är detta en trend som lever kvar efter Corona och om Electra fortsätter ta marknadsandelar finns det en god chans för Electra att fortsätta växa.

Lyckas bolaget åtgärda problemen med EM Home så kommer resultatet öka markant. Därtill ser vi att bolaget hittills i år lyckats öka sina intäkter utan att nämnvärt öka kostnader vilket indikerar god kostnadskontroll.

Ovan ser vi veckografen för Electra. Aktien tog mycket stryk under corona och har långsamt kämpat sig tillbaka. Kursen befinner sig för närvarande precis på EMA10 och är 12% från senaste motstånd från när corona slog till. Vi kan även se att aktien utan framgång försökte ta sig över dessa nivåer sommaren 2019. Vi vill gärna se att volymen och volatiliteten sjunker omkring den här nivån, för att på så sätt utmana högre prisnivåer framöver.

mer om ämnet