Ecoclime – Q4 rapport

Ecoclime, som vi tidigare skrivit ett aktiespan om, är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden, med fokus på inomhusklimat, cirkulära energisystem för återvinning av värme och spillvatten samt fastighetsautomation med standardisering av data.
2021-02-18

Ecoclime, som vi tidigare skrivit ett aktiespan om, är ett miljöteknikföretag för fastighetsmarknaden, med fokus på inomhusklimat, cirkulära energisystem för återvinning av värme och spillvatten samt fastighetsautomation med standardisering av data. Ecoclime är uppdelat i tre affärsområden, inomhusklimat, fastighetsautomation och cirkulär energi.

Under torsdagsmorgonen kom bolagets Q4 rapport in.

För perioden oktober – december såg vi följande:

  • Omsättning ökade med 70% till 42 658 TSEK från 25 099 TSEK för samma period under föregående år. Den organiska tillväxten var 11 %.
  • EBITDA ökade med 48,7% till 5 997 TSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning blev 0,05 kr (-0,06)

För helåret såg vi följande:

  • Omsättningen ökade med 75% till 155 452 TSEK. Organisk tillväxt var 7,9 %
  • EBITDA landade på 17 570 TSEK, att jämföra med 8 341 TSEK under 2019.
  • Resultat per aktie före utspädning blev 0,21 kr (-0,09)

Affärssområdena:

Inomhusklimat
Affärssegmentet som helhet har omsatt 15,4MSEK, en ökning med 77 % och har uppnått likvärdiga rörelsemarginaler som 2019, trots avmattningen i fastighetskonjunkturen.

Fastighetsautomation
SDC Automation, som tillhör verksamheten ökade omsättningen med 71 % organiskt under kvartalet. SDC Automation, vann även mer än 30MSEK i flera nya order på fastighetsautomation.

Under Q4 inleddes etableringen av ett nytt bolag under namnet Ecocloud Automation AB. Verksamheten är en avknoppning från SDC Automation, och kommer att arbeta specifikt med Ecoclimes IoT-plattform och integrationen med övriga tekniska systemprodukter inom Ecoclime.

Cirkulär Energi
Detta affärsområde drabbades hårdast av pandemin och vi kommenterade senast vid Q3 rapporten hur standardsystemet Evertherm SEW, som återvinner värmeenergin ur spillvatten, hade haft förseningar tidigare under året. Under Q3 började försäljningen dock på allvar

VDn, Lennart Olofsson, kommenterade vidare hur implementeringen av en förfinad affärsmetodik, etableringen av säljorganisationen samt fokus på interna processer för att möta den ökade efterfrågan framförallt på kärnprodukterna, varit de främsta aktiviteterna under perioden.

Han kommenterade även hur Ecoclime har framtidsplaner på att etablera sig utanför Sverige. Bolaget har fått inbjudningar att medverka i diverse internationella projekt tillsammans med fastighetsbolag. Bolaget planerar för minst en projektetablering i norra Europa under 2021.

Graf:Här ser vi på aktiens dagsgraf hur kursen befinner sig i en långsiktig uppåttrend, definierat genom att kursen befinner sig ovanför EMA200. Bolaget rapporterade under en dag då hela First North börsen var svag och stängde på -1.99%. Detta var troligen en bidragande orsak till att Ecoclimes kurs stängde ned -5.57% för dagen.

 

 

 

 

mer om ämnet