Artikelserie – Centrus Energy del 2/2

Under de första 9 månaderna 2019 (q1+q2+q3) sjönk den genomsnittliga säljkostnaden för låganrikat uran med 48%, vilket är positivt för Centrus.
2020-01-29

Under de första 9 månaderna 2019 (q1+q2+q3) sjönk den genomsnittliga säljkostnaden för låganrikat uran med 48%, vilket är positivt för Centrus. Under samma period sjönk priset för låganrikat uran med 9%. Säljkostnaderna sjönk alltså mer än säljpriset och differensen blir positiv för Centrus Energy.

Läs gärna del 1 av artikeln här: Artikel 1/2

Läs gärna den initiala trendspaningen om Energi här: Trendspaning Energi

Utsikter för prisutveckling

Centrus kommunicerar ut att säljkostnaden för låganrikat uran kommer fortsätta sjunka de kommande åren, då mer och mer nytt anrikat uran kommer från en lägre prissättning och mer av det äldre lagret säljs ut.

Bolaget guidar för totala intäkter om 205-230musd för hela året. Man har hittills nått 39+11+105=155msud och bör därför enligt bolagets estimat nå 50-80msud under Q4.

Engångskostnad

Däremot har Centrus även guidat för en kostnadsrevidering för ett kontrakt med staten som väntas kosta 17-22 Msud och blir en engångskostnad man tar under Q4. Därefter väntar sig ledningen att bolaget går över till permanent lönsamhet under 2020 och framåt, mycket tack vare ett mer gynnsamt marknadsklimat för låganrikat uran, där priset ser ut att ha bottnat, och utsikten för lägre kostnader.

Fördelar

En annan fördel med Centrus är en orderbok som överstiger en miljard USD, och som sträcker sig ända till 2030. Detta är betryggande eftersom det med en väldigt stor sannolikhet innebär att det finns garanterade intäkter för bolaget även i framtiden.

En annan mer långsiktig fördel med Centrus är att bolaget undersöker möjligheten för att börja producera eget anrikat uran till USA. Man har erhållit ett antal statliga kontrakt under de senaste åren där man demonstrerar sin centrifugal-teknologi. Den används för att kunna producera och förse USA med ”HALEU” (high-assay-low-enriched uranium), vilket kan komma att behövas för framtidens mer avancerade reaktorer som byggs idag. Produktion av detta kommer inte generera intäkter på ett bra tag. Dock erhåller bolaget löpande intäkter från statliga kontrakt som ska förbereda Centrus och USA för inhemsk produktion.  

Risker

Som vi ser det finns det tre risker med Centrus. Dels att avtalet mellan Centrus och Tenex av någon anledning skulle försämras eller upphöra. Vi betraktar dock detta som ett osannolikt scenario. Vidare står de 10 största kunderna för 85% av den totala omsättningen. De tre största står för ca 50%. Det är alltid en risk med mindre bolag där man är beroende av ett fåtal större kunder. Sist men inte minst skulle Centrus drabbas negativt av ny priskollaps på uran och låganrikat uran.

Men vi omfamnar dessa risker med glädje tack vare den potentiella uppsidan vi ser, givet att ingen/eller alla risker spelar ut sig.

Prisutveckling uran

Priset för låganrikat uran är väldigt korrelerat med spotpriset för uran men tyvärr hittar vi ingen graf på priset. Här har vi däremot en graf på Uranpriset som sakta men säkert ser ut att jobba sig mot högre nivåer från sin bottennivå under 2016.

Vi ser alltså hur Centrus under en till synes svag marknad gynnas dramatiskt av det uppdaterade avtalet med Tenex och de lägre räntor man tvingas betala tack vare sin omstrukturering av lånen. Om marknaden fortsätter se ut som den gör idag, väntas Centrus nå lönsamhet under 2020. Om priset på låganrikat uran skulle börja gå upp talar det till Centrus fördel än mer tack vare sin operativa hävstång, i form av den lägre kostnadsbilden bolaget erhållit. Man kommer alltså leverera högre procentuell vinsttillväxt än omsättningstillväxt.

Med alla dessa resonemang i beaktning älskar vi det faktum att bolaget idag värderas till ¼ av sin omsättning. Detta trots att man nådde vinst under Q3. Bara vinsten under detta kvartal representerar 1/3 av bolagsvärdet. Med andra ord skulle centrus kunna leverera 0 i vinst under 3 kvartal, och med ett sådant kvartal under 2020 så värderas bolaget till ett P/E tal om 3. Lägre värdering hittar man inte på många ställen idag. 

 

Ledning

Bolagets VD heter Daniel B. Poneman och har lång erfarenhet från branschen. Han var bland annat energiminister mellan 2009-2014 vilket får betraktas som en fördel i en bransch där många kontrakt är statliga.

Här har vi insiderköp, tyvärr finns ingen ny uppdaterad graf på detta, men som vi ser nettoköpte ledningen drygt 60k aktier under juni 2019. Vidare kan man konstatera det betryggande faktumet att ledningen gemensamt äger 43% av alla utestående aktier. Vi gillar skin in the game.

Det finns 9.46 miljoner emitterade aktier men om vi räknar bort 43% blir den effektiva floaten 5.4 miljoner. Detta gör att priset på aktien kan stiga dramatiskt när många aktörer konkurrerar om få aktier. 

Nedan grafer hämtade från TradingView

Tekniskt

På dagsgrafen ser vi hur Centrus konsoliderar och har hittat stöd på EMA 50 två gånger.

I våra ögon ser det ut som Kursen lägger upp sig för en breakout. 

På veckografen ser vi samma mönster genom test och stöd på EMA 10 (ungefär=ema 50 på dagsgrafen). Vi ser även hur kursen utmanar motståndet från 2017 toppen.

På månadsgrafen ser vi digniteten av smällen som Centrus drabbades av som en konsekvens av 2011 års priskollaps och bolagets ogynnsamma kontrakt. Kursen är nere 99% på toppen och den utmanar idag 30 månaders glidande medelvärde som senast testades 2010. En etablerad nivå över detta vore med andra ord ganska signifikant.

Vi är väldigt optimistiska över kursutvecklingen under 2020.