Börsnotering – hur går det till och varför?

Börsnotering – hur det går till och varför man gör det Vad är en börsnotering?
2019-10-30

Börsnotering – hur det går till och varför man gör det

Vad är en börsnotering?

En börsnotering innebär att ett aktiebolag går från att vara ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag, och noterar sina aktier på en publik börs så att allmänheten kan handla i dessa. Enkelt beskrivet innebär det att ägarna i bolaget säljer delar eller hela bolaget till den öppna marknaden.

Hur går det till?

Som aktiebolag vänder man sig till en uppsjö rådgivare som hjälper till att sätta ett värde på bolaget, för att därefter sälja aktier till investerare och den öppna marknaden. Genom att dessa rådgivare har gjort sina analyser kan marknaden enklare bedöma aktiepriset som köpvärt eller inte, och därefter delta i börsnoteringen efter behag.

Varför görs en börsnotering?

En börsnotering görs då bolaget behöver ta in nytt kapital, alternativt då delägarna i det privata bolaget vill likvidera delar av eller hela sitt ägande. Har man som grundare eller tidig investerare varit med på resan från början i ett bolag, är en börsnotering ett bra sätt att sälja av delar av sitt innehav för att “casha ut” och få pengar istället för aktier. Det kan också vara så att man vill tillföra nytt kapital till bolaget, och då kan man vända sig till den öppna marknaden för att få in nytt kapital.

I Sverige har vi en väl fungerande aktiemarknad, med flera olika listor för bolag i många storlekar, från väldigt små till väldigt stora. Vi har också en väldigt välfungerande och likvid börs, där många småsparare är intresserade av börsen och bolag, och är villiga att köpa aktier i bolag mot möjligheten att i framtiden sälja dessa dyrare. Man kan säga att vi har en hyfsat hög riskbenägenhet och att vi är spekulativt lagda.

Det har skapat en situation där andra skandinaviska länder ibland dubbelnoterar bolag på någon Svensk lista. Det har också skapat ett läge där vi har väldigt många medtech och biotech-bolag som befinner sig i dyra utvecklingsfaser, men där de genom nyemissioner kan finansiera sin utveckling. I grunden är detta väldigt positivt, och skapar en enorm utvecklingspotential för nya mediciner och nya tekniker som generellt är ämnade att lösa många problem.

Utveckling kan vara väldigt dyr och ta lång tid, börsnoteringar är därför ett bra sätt att fortsätta med arbetet och dela med sig av risken. Genom detta erbjuder man allmänheten att delta i form av att investerare tar en personlig risk men därigenom också ges möjligheten till att tjäna på utvecklingen om bolaget går bra.