Börsen idag – amerikanska börser föll tillbaka efter offentliggörande av protokoll från senaste FED-mötet

Under gårdagens handel föll amerikanska börser tillbaka efter att protokollet från föregående FED-möte offentliggjordes, där diskuterades åtstramningar av den expansiva penningpolitik som förs, med bland annat högre räntor som ett resultat.
2021-08-19

Under gårdagens handel föll amerikanska börser tillbaka efter att protokollet från föregående FED-möte offentliggjordes. Där diskuterades åtstramningar av den expansiva penningpolitik som förs, med bland annat högre räntor som ett resultat. Detta återspeglades i fallande marknader även i Asien under nattens handel.

Innan inflationssiffror i USA började rapporteras in högre och högre under våren, var det prognostiserat med räntehöjningar först under 2023. Men med högre tryck på prisnivåer inom allt från mat, timmer, bostäder, tillgångspriser och arbetstimmar, påbörjades diskussionerna kring hur mycket detta kunde tidigareläggas.

Var gång högre räntor har varit på tal så har marknaderna svajat till, vilket fortsatt tyder på ett tydligt beroende av billig finansiering i ett läge där många bolag är högt skuldsatta. Financial Times skriver under onsdagen om just högt skuldsatta bolag och riskerna för en konkursvåg.

I måndags publicerade vi en längre artikel efter en intervju med Staffan Hansén, VD för SPP. Vi diskuterade bland annat riskerna med en utbredd skuldsättning, både för stater och bolag, och vad detta kan innebära i ett läge när centralbanker måste höja räntor för att hålla en skenande inflation intakt. Läs gärna artikeln, som gav många spännande inslag kring experimentell finans- och penningpolitik.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

Vad gäller inflation har vi bland annat sett förstörda skördar i Brasilien, med relativt sett hög produktion av kaffe och spannmål. Förstörda skördar innebär minskat utbud och med en bestående efterfrågan innebär det skenande priser.

De senaste veckorna har vi skrivit om Kina och de regleringar som landet inför mot framförallt tekniksektorn och privat undervisning. Tencent har nu gått ut och varnat investerare för att detta bara är början av en våg av regleringar som fortsatt kommer påverka sektorn.

Regleringarna har inneburit att mycket kapital lämnat sektorn för att istället fokuseras på bland annat satsningen på inhemsk produktion av halvledare. Varningar som den från Tencent lär späda på detta ytterligare.