Börsen idag

Svagare börser i asien och omkring nollan i Europa strax efter öppning.
2021-01-18

Kinas ekonomi växte under det fjärde kvartalet 2020 med 6,5%, en klar skillnad mot andra länder som många fortfarande visar en negativ utveckling i efterdyningarna av det Kinesiska viruset.

Samtidigt sprider sig återigen smittan i Hubei-provinsen, och Kina rapporterade i förra veckan det första dödsfallet av Covid-19 sedan i somras. Det innebär att vi kan vänta oss nya restriktioner och en begränsad möjlighet för lokal handel, vilket givetvis kan lägga locket på för ekonomisk utveckling.

Förra veckans handel raderade nästan helt uppgången från årets första handelsvecka, för årets tredje handelsvecka ser Europas börser ut att öppna negativt.

Vi ser avtagande momentum i uppgången för Nasdaq, i grafen ovan visas en svagare RSI med fortsatta uppåtdagar.

På onsdag svärs Joe Biden in som USA:s president, inför detta har Washington barrikaderats efter oro om fortsatta stökigheter. Även andra större städer runt om i landet har säkrats upp inför ökad hotbild om våldsamheter under veckan.

På torsdag meddelar ECB om beslut kring fortsatta obligationsköp, förväntningar ligger på att de fortsätter som tidigare men Lagarde har signalerat att hon är redo att öka köpen om lockdowns eller vaccination tar längre tid än planerat.

Realräntor i USA har ökat från rekordlåga -1.12% till -0.95%, detta har satt avtryck på bland annat guld som konkurrerar med räntemarknaden om kapitalflöden.

Fortsatt oro kring nya restriktioner inom Europa efter antal smittade och dödsfall har ökat. Börsen tog stryk av ovan nämnt men också att man menar på att återhämtningen varit något av en seger tagen i förskott.

Det spekuleras kring hur USAs reserver av vaccin ser ut och att leveranser av vaccin till Europa kan bli försenat. Detta satte press på US treasury yields och vi såg att dollar därmed klättrade upp på den högsta nivån sedan december. Detaljhandeln går fortsatt dåligt både i USA och China.

Under måndagen håller börserna i USA stängt för Martin Luther King day, vilket öppnar för en något lugnare handel med lägre likviditet på samtliga marknader.