Börsen idag

Förra veckans styrka möttes av något svagare handel i startfasen av denna vecka.
2021-01-12

Förra veckans styrka möttes av något svagare handel i startfasen av denna vecka. Oro kring smittspridning, ett muterande virus och en ekonomisk återhämtning som kämpar mot halt underlag kan möjligtvis ha kommit ikapp börsen efter en euforisk start på det nya året.

Igår högg Bitcoin och Tesla tillbaka kraftigt, efter att ha sprungit uppåt på eufori. Handelsplattformar har begränsat möjligheten för nya handlare att sätta in pengar, då tillströmning av nya kryptokunder varit så stor att man behövt strypa möjligheterna för de allra ivrigaste att delta.

Tacksamt för den som planerat ett inköp omkring den absoluta toppen. Men det säger mycket om marknadssentimentet när handelsplattformar i princip kan tacka nej till pengar in på grund av för utbredd spekulation. Det kan rimligtvis inte finnas överdrivet många potentiella köpare av Bitcoin kvar på sidlinjen, vilket syns i gårdagens kraftiga fall.

Under gårdagen handlades dollarn fortsatt upp, i efterdyningar av något starkare amerikanska räntor. Detta kan ha lagt locket på för såväl Bitcoin som guld och silver, som under förra veckans slut samt gårdagens handel såg branta fall. Det faktum att optimism vägt tungt på marknaden har också slagit hårt mot guld som annars ses som en säker hamn när aktier börjar svaja.

I ljuset av en något stökigare marknad generellt höll guldet emot vilket är ett intressant tecken för ädelmetallen som annars ofta rör sig i motsatt riktning som dollarn.

Sentimentnivåer är väldigt höga, med flera indikatorer som pekar på eufori och väldigt mycket kapital som flödat in i marknaden. Inför jul och nyår pratade vi om stimulanspaket i USA och avtal för Brexit som viktiga faktorer vilka marknaden redan tycktes ha prissatt.

Samtidigt rör sig orosmoln vid horisonten, när två nya muterade versioner av viruset finns i både Storbritannien och Sydafrika. Resandet har redan begränsats avsevärt från de båda länderna och världen över syns missnöje med regeringar och utrullning av vaccin.

I Sverige trummar vaccinering på långsamt och regeringen kämpar för se handelskraftiga ut. Tydliga kontraster mot Kina som rapporterar 100st nya fall på en dag, med tydlig information om vilka som visat symptom samt vilka dessa har varit i kontakt med.

En totalitär stat med övervakningssystem intakt kanske inte är något vi vill efterlikna, men lite mer riktning och taktkänsla i kontrollrummet hade varit önskvärt.

I USA fortsätter det politiska tumultet när Demokraterna ställer Trump inför riksrätt efter att denna eldat på demonstrationer så pass att argsinta demonstranter i förra veckan stormade senaten.

Twitter öppnade veckan ned 6% efter att ha blockat Trump. En skör balansgång för Big Tech som tar på sig rollen av moderator. Det finns nog många andra som borde blockerats innan eller samtidigt som Trump, om man väl ger sig in på den banan.

Grön energi, som vi nämnde igår, tog väldigt mycket stryk under veckans första handelsdag efter att ha handlats upp kraftigt under årets första handelsvecka. Ecoclime, som vi skrivit en artikel om och som också tillhör sektorn, gick dock upp och handlas i toppen av sin range.