Ecoclime – Energikoncept med garanterad energibesparing

Ecoclime som vi tidigare skrivit aktiespan om, presenterar energikoncept med garanterad energibesparing riktat till Sveriges fastighetsägare.
2020-11-30

Ecoclime Group, som är verksamma inom miljöteknik för fastighetsmarknaden, och som vi skrev om den 9/10-2020, presenterar idag genom sitt dotterbolag Evertherm kl 13.00 på stora aktiedagen i Stockholm, ett energikoncept med garanterad energibesparing riktat till Sveriges fastighetsägare.

Vi ser hur trenden går mot att hårdare miljökrav ställs på fastighetsägare, här kommer Ecoclime in som en relevant aktör för att minska fastigheters energiförbrukning.

Från och med den 1 Juli 2021 kommer byggnader med undermålig energiprestanda omfattas av krav på individuell mätning (IMD) av varmvattnets och värmens energiförbrukning.

Kraven kommer gå att undvika om fastighetsägarna genomför åtgärder till sänkt primärenergiförbrukning. En installation av Evertherm SEW innebär att mer än 90% av värmen från avloppsvatten återvinns och recirkuleras i fastigheten.

Ecoclime Groups VD, Lennart Olofsson kommenterar om hur den här åtgärden, i äldre fastigheter, kan spara 4 Twh årligen.

Aktiens Utveckling

På dagsgrafen ser vi hur aktien sedan några veckor tillbaks åter har tagit sig över EMA50 och befinner sig för närvarande över både EMA10 och EMA50. Aktien är i skrivande stund upp 3.8% för dagen.

mer om ämnet