Börsen idag

Kongressen har i USA röstat igenom Joe Bidens massiva stimulanspaket, vilket resulterar i att de allra flesta amerikaner får $1,400 i helikopterpengar samt att arbetslöshetsstöd fortsätter. 
2021-03-11

Kongressen har i USA röstat igenom Joe Bidens massiva stimulanspaket, vilket resulterar i att de allra flesta amerikaner får $1,400 i helikopterpengar samt att arbetslöshetsstöd fortsätter.

Sämre publicerade KPI-siffror än befarat under onsdagen lättade rädslan för inflation något. Detta i kombination med det kraftfulla stimulanspaket som röstats igenom fick marknaden att stiga, då rädslan för högre räntor avtog.

I spåren av detta stiger asiatiska börser under den tidiga morgonen, Hong Kong och fastlandskina stiger båda över 1,5% medan Japan är upp strax över 0,5%.

Idag håller ECB räntemöte, vilket blir nästa hållpunkt för investerare att hålla koll på. Dock är ingen förändring att vänta enligt prognoserna.

I torsdagens tidningar kan man läsa delade meningar om SPACs, ämnade att låta vanliga investererare, även kallade småsparare delta i handeln av onoterade bolag. En intressant punkt som tagits upp är bland annat hur SPACs presenterats som väldigt säkra investeringsformer, detta trots att den genomsnittliga avkastningen efter sex månader är negativ.

Man belyser även det faktum att det generella intresset för SPACs varit lågt från småspararnas sida, dock med några tydliga undantag, varav ett av dem var 2007 och det andra är nu.

Huruvida detta plötsliga intresse för att investera i SPACs kommer sammanfalla med att bubblan förr eller senare spricker, återstå att se, men överdrivet småspararintresse bådar sällan gott för bullmarknader i det längre loppet.

Var gång marknaden hackar till tycks FED eller någon annan räddare i nöden stå där och mana på åt andra hållet. Jay Powell var snabb med att tona ned rädslan för inflation och högre räntor och på fredag signerar Joe Biden ett massivt stimulanspaket.

En ofrånkomlig tanke blir att möjligheten att lätta foten från gaspedalen kommer bli svårare och svårare vartefter som marknaden blir mer och mer beroende av stimulanser och lugnande tongångar.

Läs senaste vårt senaste morgonbrev: börsen idag!