Börsen idag

Börserna ser idag ut att öppna något nedåt i efterdyningarna av röda dagar i USA och Asien.
2020-12-10

Börserna ser idag ut att öppna något nedåt i efterdyningarna av röda dagar i USA och Asien. S&P hackade nedåt nästan 1% och Nasdaq föll tyngre och stängde under glidande medelvärdet på 10-dagarsbasis.

Facebook får kängor för att ha köpt upp mindre konkurrenter och ha för stor marknadspåverkan, i USA talas det nu om att Facebook kan komma att behöva avyttra vissa dotterbolag.

I EU talas det om straffavgifter på upp till 6% av omsättningen för “big tech” som inte noggrant redovisar för användarna varför vissa annonser visas för just dem, samt att annonserna tydligare måste visa att de faktiskt är annonser.

Kinesiska statliga bolag har det fortsatt tufft när statliga kreditmöjligheter stryps och de tvingas vända sig mot den privata kreditmarknaden som ställer sig tveksam till de enorma bolagens betalningsförmåga. Det innebär att de massiva bolagen får avsevärt högre räntekostnader, alternativt riskerar defaults.

Boris Johnson tycks inte ha kommit fram till något med EU, som sent i förhandlingarna påpekade att de bland annat ville ha rätt att fiska i brittiska vatten. Nu står parterna i ett fortsatt dödläge efter att Johnson lämnat förhandlingarna i hast, utan att något gemensamt uttalande presenteras. På söndag ska en “firm decision” presenteras. Marknaderna håller andan.

I övrigt är läget fortsatt ansträngt vad gäller sentiment, vilket känns lägligt när fler och fler orosmoln hopar sig. När marknaderna är prissatta till perfektion krävs generellt mer än perfektion för att späda på en fortsatt uppgång – istället ser det ut att bli dödläge i Brexit, tveksamheter kring stimulanser i USA och sämre utsikter för statliga bolag i Kina.

Med put/call-ratio på historiskt låga nivåer, fear & greed på väldigt höga nivåer och med confidence level i dumb money på 0,88 ser risk/reward på marknaden klart sämre ut.

Läs senaste vårt senaste morgonbrev: börsen idag!