Börsen idag

Nya toppnoteringar i USA efter att Mnuchin pratat upp chanserna för ett stimulanspaket, marknaden tycks positivt inställd trots stora farhågor kring smitta och politisk osäkerhet.
2020-12-09

Nya rekordnoteringar på S&P och Nasdaq i ljuset av förbättrade utsikter för stimulanspaket. Detta trots ökad smittspridning, fortsatt osäkert läge mellan EU och Storbritannien samt viss politisk osäkerhet mellan Kina och USA.

Vi har tidigare påpekat oroväckande sentiment på marknaderna, med höga nivåer i fear and greed samt index handlade långt ovanför glidande medelvärden. I bilden ovan ser vi hur S&P tar en ny all time high, dock utan att RSI följer med uppåt. Detta kallas för divergens och tyder på avtagande momentum i uppgången.

För handelsveckan finns några avgörande punkter som gärna får träffa rätt för att marknaderna ska fortsätta orka uppåt: avsevärt stimulanspaket i USA presenteras och att Boris Johnson kommer överens med EU om ett rimligt avtal för Storbritanniens utträde ur EU.

Ovan illustrerad all-time-high prisätter perfektion, vilket sätter höga krav på myndigheter att nu leverera såväl avtal som lättnader. Får vi däremot ett läge där någon del av det geopolitiska pusslet spricker, kan vi se en tilltagande osäkerhet.

Vi har tidigare skrivit om Bayn Group, som igår meddelade att man genomfört en nyemission, samt tittar på nya förvärv. Bolaget har hittills i år gjort en fin resa på börsen, och gick på nyheten igår upp 10%. Nu handlas aktien nära högstanivåerna sedan 2014.