Börsen idag – Asien vände nedåt efter uttalanden om bubbla i USA och Europa

Vi såg en kraftfull uppgång på marknaderna igår, med breda uppgångar överlag såväl i Europa som i USA.
2021-03-02

Vi såg en kraftfull uppgång på marknaderna igår, med breda uppgångar överlag såväl i Europa som i USA.

Under natten påpekade dock banktillsynsmyndigheten i Kina att internationell handel påverkade kinesiska marknaderna och att det rådde en överhängande risk för att tillgångspriserna i USA och Europa var inflaterade. Detta fick asiatiska marknader att vända ned, även terminsmarknaden för USA vände nedåt i spåren av dessa uttalanden.

Såväl i Sverige som i USA ser vi utbrett missnöje gällande utdelning från bolag och institutioner som på ett eller annat sätt tilldelats hjälp under pandemin. I svenska bolags fall rör det sig främst om storbolagen och skattepengar som tilldelats t.ex Volvo i form av stöd för bland annat permitteringar. Bolagen delar trots detta ut mycket pengar, betalar ut såväl bonusar som löneförhöjningar.

I USA ser vi, möjligtvis i spåren av detta, även en ökad press från demokraterna att strypa bankernas utlåningmöjligheter. Detta genom högre kapitalkrav vilket innebär att bankerna måste hålla en högre del eget kapital. Begränsade möjligheter för utlåning skulle kunna orsaka negativa effekter på marknaderna, som för närvarande är högst beroende av tillgång till nytt kapital.

Financial Times skrev idag om Energy Fuels, ett av bolagen som står redo att börja producera rare earth minerals och förse USA med dessa. I dagsläget produceras rare earth minerals mestadels i Kina, vilket ger jätten i öst stora fördelar såväl tekniskt som militärt. Vi har tidigare nämnt Energy Fuels i en längre trendspaning, där vi påpekade möjligheter för diverse råvarubolag.

I förra veckan föll marknaderna i rädsla om högre inflation, därefter lugnades tonläget av bland annat FED som hävdade att marknaden reagerade på överdriven oro. I dag ser börserna ut att gå ned när traders tar en andhämtningspaus efter kraftfulla uppgångar igår. Risken för en tilltagande inflation, och rädslan för denna, är givetvis fortsatt överhängande.