Börsen idag

Börsen upp idag efter starka PMI-siffror från Kina och fortsatt förväntningar på en tilltagande ekonomisk tillväxt när vaccinet nu närmar sig.
2020-12-01

Stockholmsbörsen backade igår efter viss andhämtning från Novembers starka utveckling. Idag ser dock börserna ut att öppna positivt i ljuset av starka Kinesiska PMI-siffror. Under morgonen publiceras flertalet Europeiska PMI-siffror och förväntningarna lutar åt det positiva i väntan på vaccinet.

Samtidigt som starkare PMI-siffror kom in från Kina, sprider sig en våg av oro när flertalet stora statliga bolag ser ut att hamnat i rejäl skuldknipa. Förväntan om att massiva statliga bolag ska räddas tycks visa sig falska, vilket nu sätter press på främst inhemska banker som lånat ut avsevärda summor. Trots detta har Asiatiska börserna gått starkt över natten.

Biden tillsätter nu ett team för att stimulera ekonomin vilket ses som positivt. Yellen i frontlinjen ingjuter tilltro från marknaden, som förväntar sig stimulanser för att lyfta en krisande ekonomi. Republikanerna uttrycker att de ej planerar blockera förslag som läggs fram. På lite längre sikt kan stimulanspaketet möjligtvis ha vissa hämmande effekter, då det enligt uttalanden ska finansieras genom skattehöjningar.

OPEC+ har svårt att komma överens, bland annat UAE och Ryssland höll inte produktionsminskningar, vilket gjort att gruppen som helhet inte lyckas komma fram till produktionsmål. Diskussioner pågår dock och besked väntas komma under tisdagen. Samtidigt ser vi att oljepriset konsoliderar på högsta nivåer sedan mars.

Bitcoin hackade ned förra veckan efter väldigt starka uppgångar men handlas nu upp och befinner sig för närvarande precis omkring all time high.

Guld har hittat tillfälligt stöd på EMA50 på veckobasis, efter att mycket kapital allokerats om när tilltron på ekonomiska utvecklingen för 2021 och framåt har hittat tillbaka. Auriant Mining rapporterar idag omsättnings- och vinsttillväxt, samt starka produktionssiffror.

Senaste veckan har vi kommenterat tidigare nämnda Centrus Energy, som på väldigt kort tid gått upp avsevärt. Förra veckan stannade aktien upp något efter en kraftig rusning, men igår tog den nya kliv uppåt och steg med 19%. Läs gärna ursprungsartikeln för att bättre förstå verksamheten och framtidsutsikterna för bolaget.