Återhämtning för storbolagsindex och fortsatt styrka för flera råvaror

Under gårdagen såg vi utbredd styrka i Sverige, med återhämtning för flertalet Large Cap-bolag, men även kraftig återhämtning för bolag listade på First North efter att 10-årsräntan pausat den kortsiktiga uppgången.
2021-10-14

Under gårdagen såg vi utbredd styrka i Sverige, med återhämtning för flertalet Large Cap-bolag, men även kraftig återhämtning för bolag listade på First North efter att 10-årsräntan pausat den kortsiktiga uppgången. Under natten har Asien handlats överlag positivt, med Japan som främsta draglok. Inför europeisk öppning ser nu marknaderna ut att öppna svagt uppåt under torsdagsmorgonen.

På råvarufronten handlas Brent fortsatt starkt och befinner sig i dagsläget i toppen av den kortsiktiga range som etablerats omkring $83. Flertalet bevakade oljebolag som fått sig rejäla skjutsar uppåt under senaste veckorna, har dock flertalet av dem pausat något i uppgångarna och ser ut att bygga intressanta konsolideringsnivåer.

Under gårdagen såg vi ett uppsving för koppar efter att priserna stabiliserats något sedan den kraftfulla uppgången som toppades i maj. Uran handlas också fortsatt starkt i anslutning till högre räntor och mer växande optimism för sektorn när världen skriker efter koldioxidfri energiförsörjning och bristande utbud från “helt gröna” alternativ.

Under gårdagen publicerades protokollet från FED-mötet i september där högre inflation och begränsade stödköp diskuterades. Det tycks nu uppenbart att minskade stödköp kommer ske redan i år, och diskussionen handlar mer kring huruvida det blir i november eller i december. Värt att väga in blir de något svagare jobbsiffror som publicerades i USA under förra veckan – vilket gör december som det mest troliga alternativet för startdatum av minskade stödköp.

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev
Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.

I veckan kommenterade också IMF risken för inflation och hur centralbanker bör agera varsamt kring de globalt sett stigande prisnivåerna. Även FED lyfte ämnet kring risken för att inflationen kan bli mer bestående än vad som först antagits eller framförallt kommunicerats. Man har från centralbankers håll argumenterat kraftigt för att inflationen är centrerad till sektorer som tillfälligt påverkats av covid, och därför menat att dessa snart blåst över.

Nu höjs ögonbrynen inför risken av en mer bestående inflation, vilket härstammar från utbredd brist i globala försörjningskedjor, begränsad arbetskraft och långt högre produktionskostnader med stigande råvarupriser.

Läs gärna Fredrik NG Anderssons diskuterande text, kring huruvida inflationen är bestående eller övergående.