Analys – Diamond S Shipping som alternativ till större shippingbolag

Vi bygger vidare på tankarna kring sjöfartsindustrin, och presenterar ytterligare ett bolag som visar en intressant potential.
2019-11-28

Vi bygger vidare på tankarna kring sjöfartsindustrin, och presenterar ytterligare ett bolag som visar en intressant potential. Vi skrev tidigare om Scorpio Tankers och lade fram ett case med stor potential. Men hur mycket som än talar för vissa specifika bolag, finns det alltid bolagsspecifika risker som man kan ta höjd för genom att äga flera olika bolag inom samma sektor.

Diamond S Shipping avknoppades från Capital Product Partners i början av året, och blev ett eget bolag med 68 fartyg totalt. Av dessa 68 fartyg är 52st MR (mid-range) produkttankers som transporterar raffinerade oljeprodukter medan 16st är LR (long-range) Suezmax fartyg som transporterar råolja.

Likt Scorpio Tankers har Diamond S Shipping en erfaren ledning. Craig Stevenson är VD och har med sina 40 år en djup insikt och förståelse för branschen. Han var tidigare med och byggde upp det idag framgångsrika bolaget OMI som såldes till Teekay Tankers.

Diversifiering

Jämfört med Scorpio Tankers får investeraren i Diamond S Shipping en större exponering mot både MR tankers inom produkttanking samt även en exponering mot oljetanking. En stor faktor som talar för MR tankers är att nyligen beställda båtar endast representerar 10% av den totala flottan för MR tankers på hela marknaden. Detta blir intressant när man inser att ca 16-20% av flottans båtar är 15+ år gamla, alltså kommer skrotningar ske fortare än nyorders givet att läget inte förändras dramatiskt.

Utbudsminskning av fartyg

Bara sedan vi skrev vår första artikel om sjöfartsindustrin har det lyfts fram politiska röster för ett IMO 2030. Exakt vad detta skulle innebära är oklart men det som kan konstateras är att regleringar inte väntas stanna efter IMO 2020 utan snarare öka. Detta gör att incitamentet för att beställa nya fartyg med en livslängd om 20 år blir väldigt lågt. Istället väntas aktörer köpa använda fartyg tills dess att läget klarnat kring framtida regleringar. Produkten av detta blir just ett sinande utbud av fartyg.

Se även analys om Scorpio Tankers.

Operativ hävstång

80% av bolagets flotta verkar spotmarknaden vilket innebär att man i huvudsak får ta del av högre prissättning för rutterna, 20% är alltså låsta till fasta priset. Bolaget anger själva att de endast behöver charter-rates som ligger på $12.8k för att nå breakeven med sina MR produkttankers. För sina Suezmax oljetankers behövs $17.9k Detta skapar en intressant bild, igår (28/11) var priset för MR tankers $22.4k, för Suezmax var priset $45k. Fortsätter spotmarknaden prissätta rutter så, kommer Diamond S Shipping göra starka resultat under Q4, Och den här typen av rörelser på spotmarknaden bör inte stanna av under Q1, när IMO kickar in.

Jämfört med Scorpio Tankers får investeraren en lite annan typ av exponering genom Diamond S Shipping. Man får inte enbart en flotta som är verksam inom produkttanking utan även inom oljetanking. Därutöver är det mer ett bet på Mid Range fartygs charter-rates. Här är det gynnsamt med den fördelaktiga utbudssidan.

Läs gärna artikeln om hävstång.

Jämförelse

Diamond S Shipping har inte en lika ung flotta som Scorpio Tankers. Den genomsnittliga livslängden på sina båtar är 7-8år mot Scorpios’ 3.8år. Dessutom har Diamond S Shipping enbart valt att installera bränsleförbränningssystem i sina Suezmax fartyg (som är störst och kör längst).

Däremot får man en starkare balansräkning genom Diamond S Shipping med en soliditet om 59% mot Scorpios 38%. Vidare är balanslikviditeten mer tilltalande hos Diamond där den ligger på 1.2 mot Scorpios 0.68. Sist men inte minst värderas Diamond till en 32-procentig rabatt till sitt bookvalue (P/B=0.68) medan Scorpio värderas till ett P/B om 1.0.

Genom Diamond S Shipping får investeraren en erfaren och tillika exponerad VD som mellan den 23/5 och 11/6 köpte 418K aktier som idag är värda ca $6M. Vidare får man ett relativt lågt värderat bolag, om man jämför med sina peers som med sin ganska starka balansräkning, skänker framtida förhoppningar om återköp av aktier samt höjd utdelning.