Alltainer – Inredda sjöcontainrar – noteras på Spotlight

Alltainer producerar inredda sjöcontainrar och planerar nyemission och börsnotering på Spotlight Stock Market.
2020-11-20

Alltainer planerar att börsnoteras på Spotlight Stock Market och emitterar i samband med detta 1.000.000 nya aktier till ett pris om 8kr per aktie. Anmälningsperioden för nyemissionen är 9 november – 25 november 2020. Första handelsdag på Spotlight Stock Market beräknas till 11 december 2020.

Inredda sjöcontainrar

Alltainer tillverkar inredda sjöcontainrar. Dessa produceras i Vietnam genom ett helägt dotterbolag med egen fabrik, och säljs främst i USA genom en återförsäljare. Bolaget tar in nytt kapital som ska användas för att utöka produktionskapaciteten för att möta efterfrågan, vilket i sin tur bör leda till en högre omsättning.

Öka produktionskapacitet

Den uttalade målsättningen från bolaget är att inom 4 år ha en produktionskapacitet om 2000 enheter. Man siktar även på att tillverka och leverera 100 enheter under 2021 och 300st under 2022. Alltså en rejäl uppskalning av produktionen i jämförelse med dagens nivåer.

Anpassade efter kundens önskemål

Containrarna som Alltainer producerar specialanpassas efter kundens beställning. Alltainer gör om sjöcontainrar till bland annat barer, hotellrum, toaletter och duschutrymmen. Dessa lämpar sig alltså väl för eventindustrin, med festivaler som exempel, men även för byggindustrin när byggprojekt kräver tillfällig personal och behöver erbjuda dem boende.

Logistiska fördelar

Att samtliga enheter produceras i standardformatet av en sjöcontainer gör att de lämpar sig mycket väl för att fraktas och flyttas. De är stryktåliga och passar väl för både sjö- och marktransport, då resten av världens logistik bygger på frakt med sjöcontainrar.

Avsiktsförklaring

Bolaget har erhållit ett Letter of Intent av sin generalåterförsäljare i Nordamerika, CSW, där CSW ämnar köpa och leverera 400st containrar under 2021 och 2022. Ett letter of intent är inte bindande, men upprättas som en avsiktsförklaring, detta som ett kundönskemål baserat på beräknad efterfrågan.

I dagsläget har CSW som återförsäljare av Alltainers containrar beställt 6 enheter per månad från Alltainer, och levererat dessa vidare till två stycken kunder, 3st vardera.

Värdering

Mellan december 2019 och juni 2020, levererade bolaget en omsättning om 5.200.000kr. En prognostiserad årsomsättning skulle därför landa på 9.000.000kr.

Inför nyemissionen och börsnoteringen värderas bolaget till 42,5 miljoner och ett ungefärligt P/S-tal om 4,5. Men ser vi till den enligt memorandumet planerade utökningen av produktionskapacitet för att möta befintlig efterfrågan, är ett initialt PS-tal om 4,6 inte alls högt.

Säljer man i dagsläget 6st containrar per månad till CSW, och planerar att utöka detta till 10 per månad för att därefter öka det ytterligare till uppemot 25st per månad under 2022, ser vi en rimlighet att bolaget värderas en bra bit över sin nuvarande omsättning.

Tillväxtstrategi

Enligt memorandumet inför notering och emission presenterar bolaget sin tillväxtstrategi. Där beräknas kostnaderna för att uppnå en produktionskapacitet om 2000 enheter per år, uppgå till 5MSEK, och täcks därför av den förväntade emissionslikviden.

I dagsläget levererar också Alltainer ett positivt resultat om ca 400.000kr för de 7 månaderna fram till juni 2020. Slår vi ut detta på en prognostiserad 12-månadersperiod uppgår resultatet till ca 700.000kr. Med en förväntad ökad omsättning ser vi givetvis även ett förväntat ökat resultat framåt, något som argumenterar för den höga värderingen om ett P/E-tal på ca 60.

Framtiden får visa

En framtida prognostiserade värdering är svår att bedöma, då användningsområdena för containrarna är många och Alltainer tycks besitta förmågan att anpassa dem efter kundernas behov.

Tillväxtpotential och förmåga att ta marknadsandelar är därför svår att bedöma, och en rimligare bedömning kan göras när Alltainer har fler presenterade resultat att utgå ifrån, samt när en historik av utökad produktionskapacitet finns att tillgå.

mer om ämnet