Zinzino – preliminär försäljningsrapport januari 2021

Zinzino levererar fortsatt stark omsättningstillväxt och visar prov på god tillväxt i flertalet försäljningsregioner.
2021-02-03

Zinzino är verksamma inom hälsovård, bolaget marknadsför och säljer produkter som berör en stor del områden som hudvård, immunsystem och viktnedsättning.

Under onsdagen har Zinzino publicerat sin preliminära försäljningsrapport för januari 2021, med fortsatt visad stark tillväxt i omsättningen. Vi ser en god tillväxt i flertalet regioner, som bidrog till att bolagets totala försäljning steg med 26% jämfört med samma period föregående år.

Bäst procentuell tillväxt har Syd & Västeuropa visat samt Asien- och Stillahavsregionen som vuxit med 156% respektive 220%. Baltikum och Norden visade svagast procentuell tillväxt med 2% respektive 0% tillväxt.

Den 5/12 2019 skrev vi den första artikeln om hälsobolaget Zinzino, som sedan dess gjort en fin resa på börsen. Tillväxttakten i omsättning har varit påtaglig, och Zinzino har under året visat prov på lyckad tillväxt på flertalet nya marknader.

Den första artikelns tes var bland annat att bolaget visat prov på framgångsrik etablering på nya marknader, och hade goda förutsättningar att fortsatt ta nya marknadsandelar med en internationell och skalbar produkt. Något de i allra högsta grad visat prov på, och som även återspeglats i aktiekursen.

mer om ämnet