XMReality – Delårsrapport JULI-SEPTEMBER 2020

XMReality levererar stark tillväxt och flertalet nya ordrar, samt avtal med Saab AB.
2020-10-29

Under tredje kvartalet 2020 ökade XMRealitys orderingång med 112 procent och nettoomsättningen med 71 procent i relation till samma period föregående år.

Fortsatt tillväxt

För delåret januari-september 2020 uppgick nettoomsättningen till 13 629TSEK i relation till 8 700TSEK för samma period föregående år, alltså en ökning med 57%. Kostnaderna för perioden ökade något från -32 629TSEK till -33 577TSEK. Periodens kassaflöde var dock positivt, med 13 971TSEK i relation till -20 037 för samma period föregående år.

Flertalet nya ordrar

I senaste kvartalsrapporten meddelar bolaget noterbara händelser för perioden. Bland annat har XMReality signerat avtal med ytterligare två bolag inom Coeasia Group för användandet av XMReality Remote Guidance. Bolagey har också tagit emot en beställning av MULTIVAC Group för XMReality Remote Guidance, som är en ledande leverantör av förpackningslösningar.

Nya avtal

Efter perioden har bolaget bland annat tecknat ett partneravtal med Nippon Telegraph and Telephone Solutions, samt tecknat ett treårsavtal med Saab AB med ett initialt ordervärde om 1600TSEK.

Vi ser alltså att bolaget levererar stark tillväxt i orderingång samt nettoomsättning, och lyckas även leverera ett positivt kassaflöde. Ett spännande faktum är just den ökade orderingången och de nya avtal som vinns.

“Det stora intresset från marknaden vi upplevde under andra kvartalet kvarstår. Under tredje kvartalet var tillväxten fortsatt god och i paritet med andra kvartalet då bolaget tog fart delvis accelererarat av Covid19 effekter” uttrycker VD Jörgen Rammelg i den senaste kvartalsrapporten.

Läs senaste rapporten här.

mer om ämnet