XMreality – Remote Guidance i en tid av lock-downs och påtvingat work from home

XMreality har tagit fram en tjänst för att kunna låta sina kunder erbjuda kundservice i VR-miljö: Remote Guidance.
2020-08-21

XMreality har tagit fram en tjänst för att kunna låta sina kunder erbjuda kundservice i VR-miljö: Remote Guidance. Deras tjänst hjälper företag såväl som privatpersoner att vägleda med hjälp av avancerad skärmdelning. Konceptet låter simpelt när det beskrivs kortfattat, men den utvecklade tjänsten är både komplex och högst uppskattad av användarna. 

Användarvänlighet

En jämförelsestudie mellan Skype och den Remote Guidance tjänst som XMreality utvecklat, visar att användarna uppskattar en avsevärd skillnad i kvalité vad gäller den hjälp och vägledning som de får genom Remote Guidance. 

Bättre teknik för komplex kundservice

Att kunna bistå med avancerad vägledning vid t.ex. driftstopp i produktionen, montering av olika komponenter eller klassiskt it-strul, är helt avgörande för många företag. Det är en komplicerad och tidskrävande process att skicka ut personal på fältet, och en komplex uppgift att med hjälp av pannlampa och skärmdelning i Skype försöka vägleda kunder. 

Nya kunder 

Här agerar XMrealitys tjänst räddare i nöden, där hjälpmedel i skärmdelningen gör det uppenbart vad som behöver göras. Kundnöjdheten är hög och orderingången ökar kontinuerligt, såväl från befintliga som nya kunder – vi ser detta som ett gott tecken.

Corona som katalysator

Ser man även till Coronapandemin som hämmande för möjligheten eller viljan att röra sig på fältet, blir XMrealitys tjänst i många fall avgörande. Fler jobbar hemifrån, färre har möjlighet att hjälpa till på plats. Efterfrågan på hjälp existerar fortfarande och då blir en väl utvecklad tjänst, som underlättar avancerad kundservice avsevärt, högst uppskattad och relevant. 

Ökad orderingång

Det i sig har resulterat i ökat intresse för både XMrealitys tjänst men också bolaget. Orderingången ökar och analytiker strömmar in för att prognostisera utvecklingen. Redeye uppdaterade nyligen sitt case och höjde sitt Base Case till 7kr. Även DI har varit där och petat med tekniska analyser. 

Redeye analyserar

I Redeyes analys hänvisar de till Coronapandemin som drivande faktor till XMrealitys stundande tillväxt. De upprepar också flertalet gånger att tillväxten överraskat dem, och att siffrorna var bättre än väntat. En tanke där kan vara att XMrealitys tjänst är tillräckligt stark för att stå på egna ben, utan en pandemi som tvingar fram social distansering, och att krav på hemmajobb mest agerat påhejare och ej avgörande. 

Kostnadsbesparingar

Ser man framförallt till effektivitet och kostnadsbesparingar, ger XMrealitys tjänst företag en möjlighet att erbjuda kundservice i världsklass, fast nu till en lägre kostnad. Pandemin som faktor i all ära, men framtiden finns i tids- och kostnadsbesparingar oavsett om det uppmanas till social distansering eller inte. 

Validitet av teknik genom kundbas

Man kan stirra sig blind på konkurrenter och teknikutveckling som kommer smygande från sidan, och iaktta detta som ett hot för att dra ned förväntningarna på XMreality. Men ligger fokus på de kunder som faktiskt valt XMreality, inte bara för att implementera tjänsten, utan även de som genom partnerskap kommer att delta i att vidareutveckla konceptet, validerar det tekniken. 

Storlek och bredd i kundbas

Främst storleken och bredden i de bolag som utgör XMrealitys kundbas pekar på enorma möjligheter. Om ABB väljer att testa konceptet och tycker att det fungerar bra, kan de genom att utöka användandet, i princip självmant driva aktiekursen en bra bit uppåt. Har man utöver det GE, Nestlé som kunder och partnerskap med Hexagonbolag, existerar förutsättningarna för att växa avsevärt. 

Fundamentalt – Nyckeltal

Fundamentalt värderas XMreality till ett P/S om 8,4, trots att bolaget än så länge är en bra bit ifrån att leverera positivt resultat. Detta visar på en hög tilltro från marknaden om att tillväxt kommer bestå. Det som drar ned något är utspädningen som skedde i anslutning till senaste rapporten, där man tog in nytt kapital. Kapitalet i sig är givetvis välkommet men antalet aktier ökade avsevärt och snedvrider såväl P/S som kommande P/E. 

Insiderägande

Vad man kommunicerar ut från ledningen är dock att pengarna nu ska räcka ett antal år framåt, och det i sig är såklart positivt. Vi ser också ett mediokert insiderägande, men ändå att nytitllträdde VD:n direkt köpte på sig aktier för 200,000kr, som i dagsläget är värderade till ca 500,000kr. 

VD kommenterar i senaste rapport

“Det är med glädje och tillfredsställelse jag kan konstatera att andra kvartalet 2020 resulterade i en stark tillväxt. Detta är främst ett resultat av marknadens accelererade mognad och en god prestation av bolagets medarbetare. Efter mitt första hela kvartal gör jag reflektionen att kombinationen av produkten, personalen, marknaden och kunderna förstärker den positiva känslan jag hade när jag tog jobbet som ny VD för XMReality!” – Kommenterar VDn Jörgen Remmelg under senaste rapporten

Högt P/S berättigat

Ser vi till siffrorna så ökade nettoomsättningen med 85% under senaste kvartalet. Så även med utspädning i år, berättigas ett högt P/S-tal givet fortsatt tilltro på stark omsättningstillväxt. Ser vi då även till att orderingången ökade med 169% jämfört med föregående period, känns detta fullt rimligt. 

Goda framtidsutsikter

För att summera ser vi positivt på XMreality och framtidsutsikterna för bolaget och tekniken. Fantasin får agera gräns till vilka områden som tjänsten kan vara användbar inom, och möjligheterna till tillväxt är därför goda. Tjänsten är uppskattad och tekniken valideras av välkända och enorma namn inom olika branscher.

XMreality analys

Tekniskt har kursen funnit stöd ovanför EMA10 på veckobasis. Möjligt att några lite tightare veckor behövs med något avtagande volym så att EMA10 igen kan hämta ikapp, för att kursen därefter ska ta fart uppåt.

mer om ämnet