Vinst

Vad är vinst?
2019-11-09

Vad är vinst?

När man refererar till bottom line är det just resultatet man är ute efter. Resultatet beräknas genom att ta ett bolags omsättning minus samtliga kostnader. Är resultatet positivt går bolaget med vinst, är det däremot negativt går bolaget med förlust. Resultatet beräknas i olika steg, där man t.ex. kan beräkna resultat före och efter skatter. Detta för att tydligt kunna visa hur de olika kostnaderna påverkar resultatet på sista raden.

För att väldigt simplifierande förtydliga så är vinst alltså något som bolag kan leverera när de har större intäkter än vad de har kostnader. Då får vi ett positivt resultat, som tillfaller det egna kapitalet. Det är inte ovanligt att vinst delas ut till aktieägarna i form av utdelning.